Jméno:
Heslo:

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Čestice po dohodě se zřizovatelem stanovuje tato kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:


Děti budou k předškolnímu vzdělávání přijímány podle těchto kritérií:

1. Přednostně jsou přijímány děti, patřící do daného školského obvodu, které do 31. 8. 2018 dosáhnou věku pěti let. Pro pětileté děti je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.

2. Přednostní přijetí dále mají od 1. 9. 2018 děti, patřící do daného školského obvodu, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku (§ 34 odst. 3 školského zákona – znění účinné od 1. 9. 2018)

3. Děti bez přednostního práva na přijetí, budou přijímány do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku (§ 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon),  dle data narození, sestupně od nejstaršího. Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm ve školském obvodu.

Důležitá upozornění:

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do 31. 8. 2018, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.

U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

 

Školský obvod:

  • Čestice (Radešov, Střídka, Doubravice u Volyně, Prkošín, Nuzín, Krušlov, Nahořany)

 

  • Spádové obce – Dřešín, Drážov, Hoslovice, Němčice, Zahorčice, Úlehle, Nihošovice, Němětice

Mgr. Martina Kalová

ředitelka školy

Čestice, 20. února 2018

Zpět na hlavní výpis

RYCHLÝ KONTAKT

Kontakty

Základní škola
a Mateřská škola Čestice
Čestice 148, 387 19
Zřizovatel: Městys Čestice
Právní forma:
Příspěvková organizace

ID: anhmcjz

IČO: 70940185
DIČ: CZ 70940185

Vedení školy: Mgr. Martina Kalová – ředitelka školy
Mgr. Pavla Horáková - zástupkyně ředitelky školy
Tel: +420 383 396 231
Mob.. +420 776 21 22 88

školní jídelna: +420 383 396 490
mateřská škola: +420 383 396 215, +420 776 760 088

E-mail: zscestice@tiscali.cz

NÁSTĚNKA

Školní družina

obrázek
Vážení rodiče, kvůli zvýšení bezpečnosti našich žáků vás žádáme, abyste do budovy školy vcházeli jen po předchozí domluvě s vyučujícím.

Rodičům budoucích prvňáčků

obrázek
Několik málo rad pro DOBRÝ START..
..KAŽDÉHO PRVŇÁČKA

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde

Aktuální jídelníček

Aktuální jídelníček pro týden naleznete zde.
Domů

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy