Jméno:
Heslo:

Volba do školské rady – 12. 4. 2018

Volba do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků proběhne dne 12. 4. 2018 v respiriu základní školy v době konzultací (třídních schůzek) od 15.15 do 17.00 hodin.

Vyzývám Vás k podání návrhů kandidátů na členy školské rady. Konec lhůty k podání návrhů bude do 26. 3. 2018. Dne 28. 3. 2018 bude zveřejněna listina kandidátů navržených zákonnými zástupci žáků na webové stránce školy (www.skolacestice.cz a u hlavního vchodu).

Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasování, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny, zapečetěné přelepkou s razítkem školy. Na hlasovacím lístku pro volby oprávněných osob může být zatržen pouze takový počet kandidátů, který má být zvolen oprávněnými osobami, tj. jeden kandidát. Je-li zatržen vyšší počet kandidátů posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný.

Přípravný výbor:

Mgr. Barbora Tomanová

Mgr. Milena Maňhalová

Mgr. Marcela Ouředníková

Mgr. Martina Kalová, ředitelka školy

 Návrh

 

kandidáta na člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků

 

 

Ročník a jméno žáka:……………………………………………………………….

 

 

Jméno zákonného zástupce: ………………………………………………………..

 

Věk, povolání……………………………………………………………………….

 

Adresa trvalého bydliště: …………………………………………………………...

 

Podpis kandidáta:

 

Zpět na hlavní výpis

RYCHLÝ KONTAKT

Kontakty

Základní škola
a Mateřská škola Čestice
Čestice 148, 387 19
Zřizovatel: Městys Čestice
Právní forma:
Příspěvková organizace

ID: anhmcjz

IČO: 70940185
DIČ: CZ 70940185

Vedení školy: Mgr. Martina Kalová – ředitelka školy
Mgr. Pavla Horáková - zástupkyně ředitelky školy
Tel: +420 383 396 231
Mob.. +420 776 21 22 88

školní jídelna: +420 383 396 490
mateřská škola: +420 383 396 215, +420 776 760 088

E-mail: zscestice@tiscali.cz

NÁSTĚNKA

Rodičům budoucích prvňáčků

obrázek
Několik málo rad pro DOBRÝ START..
..KAŽDÉHO PRVŇÁČKA

Školní družina

obrázek
Vážení rodiče, kvůli zvýšení bezpečnosti našich žáků vás žádáme, abyste do budovy školy vcházeli jen po předchozí domluvě s vyučujícím.

NOVINKY

Aktuální jídelníček

Aktuální jídelníček pro týden naleznete zde.

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Domů

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy