Jméno:
Heslo:

Zápis žáka k povinné školní docházce do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019 do Základní školy a Mateřské školy Čestice

Zápis se koná v souladu s § 36, § 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

v pátek 6. dubna 2018 od 12.00 do 18.00 hodin

v budově základní školy

 

Aby bylo dítě zapsáno, musí být splněna následující kritéria: 

I. Připravenost na školní docházku.

 

Přiměřenou duševní vyspělost a celkovou tělesnou zralost posoudí zapisující učitelé na základě údajů získaných od rodičů (zákonných zástupců), učitelek z mateřské školy

a rozhovorem pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku příjemnou a hravou formou.

 

II. Datum narození

 

Nástup v řádném termínu. Povinná školní docházka začíná počátkem školní roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. Pro školní rok 2018/19 musí být datum narození dítěte od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

 

Nástup po odkladu. K zápisu se musí dostavit všechny děti, kterým byl povolen v loňském roce odklad povinné školní docházky.

Začátek školní docházky je možno odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší osmý rok věku.

 

Předčasný nástup. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Pokud rodiče (zákonní zástupci) žádají o odklad povinné školní docházky, musí žádost doložit doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa a školského poradenského zařízení nejdéle do 30. 4. 2018. O povolení odkladu rozhoduje ředitelka školy. Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. 

U zápisu jsou rodiče (zákonní zástupci) povinni předložit občanský průkaz a rodný list dítěte.

Čas zápisu si můžete rezervovat v mateřské škole zápisem k času, který Vám vyhovuje, popř. telefonicky na tel. 776 212 288.

 

Mgr. Martina Kalová

ředitelka školy  

V Česticích dne 20. února 2018                                           

 

Zpět na hlavní výpis

RYCHLÝ KONTAKT

Kontakty

Základní škola
a Mateřská škola Čestice
Čestice 148, 387 19
Zřizovatel: Městys Čestice
Právní forma:
Příspěvková organizace

ID: anhmcjz

IČO: 70940185
DIČ: CZ 70940185

Vedení školy: Mgr. Martina Kalová – ředitelka školy
Mgr. Pavla Horáková - zástupkyně ředitelky školy
Tel: +420 383 396 231
Mob.. +420 776 21 22 88

školní jídelna: +420 383 396 490
mateřská škola: +420 383 396 215, +420 776 760 088

E-mail: zscestice@tiscali.cz

NÁSTĚNKA

Školní družina

obrázek
Vážení rodiče, kvůli zvýšení bezpečnosti našich žáků vás žádáme, abyste do budovy školy vcházeli jen po předchozí domluvě s vyučujícím.

Rodičům budoucích prvňáčků

obrázek
Několik málo rad pro DOBRÝ START..
..KAŽDÉHO PRVŇÁČKA

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde

Aktuální jídelníček

Aktuální jídelníček pro týden naleznete zde.
Domů

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy