logotyp

2017/2018

Slavnostní zahájení školní roku 2017/2018

04.09. 2017

Nový školní rok 2017/2018 bude zahájen slavnostním shromážděním žáků a pasováním prvňáčků.

Exkurze

13.09. 2017
Exkurze EVVO Jindřichův Hradec

Exkurze

19.09. 2017
Exkurze EVVO Jindřichův Hradec

Exkurze - AVE CZ Jindřichův Hradec, zámek Červená Lhota

Exkurze - AVE CZ Jindřichův Hradec, zámek Červená LhotaVe dnech 13., 19. a 21. 9. 2017 jsme se postupně s žáky 2. - 9. třídy naší školy jeli podívat do firmy AVE CZ Jindřichův Hradec, kde jsme se seznámili s odpadovým hospodářstvím na skládce Fedrpuš. Děti zde nabraly plno zrakových, sluchových ale i čichových vjemů. Vedoucí skládky nás provedl po celém objektu a ukázal nám jednotlivé kopy roztříděného odpadu a dále pohovořil i o rekultivaci skládky pomocí zpracovávaného biodpadu, kterým hromadu směsného odpadu zahrnují. Právě u haldy rozkládajícího se bioodpadu nás zarazil nezaměnitelný pach metanu. Žáci mohli vidět i ovce, které se pásly na již zatravněné části skládky. Všichni jsme si odnesli dojmy a poznatky o tom, kde končí odpadky, které vyhazujeme do košů a popelnic.
   Po této zkušenosti jsme přejeli na nedaleký zámek Červená Lhota, kde jsme absolvovali hlavní prohlídkový okruh. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o historii a životě na tomto nádherném zámečku. Prohlídka byla zakončena vyprávěním napínavé pověsti o původu červené barvy zámku. Ne náhodou je spojována červená barva s krví...
   Plni dojmů jsme se všichni v pořádku vrátili domů.

Exkurze AVE CZ a zámek Červená Lhota

Exkurze na meteorologickou stanici na Churáňově

Exkurze na meteorologickou stanici na Churáňově

Ve čtvrtek 12.10. se žáci 6.a 7.třídy zúčastnili v rámci výuky fyziky exkurze na meteorologickou stanici na Churáňově. Hned po příchodu se nás ujal pracovník stanice ve službě a provedl nás. Seznámili jsme se se všemi přístroji na stanici a poznali vše, co se zde měří a sleduje. Na závěr jsme se podívali i dovnitř malé stanice, prošli se po ochozu a vystoupili na střechu. Poznatky jsme si zaznamenávali do pracovního listu a využijeme je v hodinách fyziky.

Třídní schůzky a sdružení rodičů

Ve čtvrtek 9.11. 2017 v 15:15 se konají třídní schůzky v kmenových třídách.
Od 16:00  se potom koná sdružení rodičů ve školní jídelně.
Zveme všechny rodiče!

Návštěva Burzy škol a Euroškoly Strakonice.

Návštěva Burzy škol a Euroškoly Strakonice.

V úterý 31. října navštívila 9. třída naší základní školy spolu s panem učitelem Romanem Heimlichem Burzu středních škol a učilišť, kterou pořádala Jihočeská hospodářská komora v Domě kultury ve Strakonicích. Burzy se zúčastnili představitelé středních škol a učilišt nejen ze Strakonicka, ale i z okolních okresů a prezentovali zde studijní obory, na které se v příštím školním roce budou moci žáci devátých tříd přihlásit. Žáci zde získali potřebné informace, které jsou důležité pro rozhodnutí, jaký studijní obor zvolit. Po skončení návštěvy Burzy škol jsme využili pozvání Euroškoly Strakonice, která pořádala pro vybrané základní školy interaktivní den „ Jak se nám tady žije“. Žáci se zde seznámili jak s obory které se na této škole vyučují, tak i s ukázkami z oborů. Vyzkoušeli si, jak se míchají nápoje a koktejly, šejkrování, umělecké vyřezávání z ovoce tzv. carving, z oboru reklamní grafiky si vyzkoušeli ozdobné tetování henou, výrobu reklamních placek a povrchovou ozdobnou úpravu lžiček, které si po zapečení mohli odnést. Návštěva Burzy škol byla velmi prospěšná a také akce Euroškoly se nám velmi líbila.

 Mgr. Roman Heimlich, třídní učitel

Návštěva Burzy škol a Euroškoly Strakonice

Čestický brambor 2017 - výtvarné práce

Čestický brambor 2017

Čestický brambor 2017

 

     

      Dne 23. listopadu pořádala naše škola již po třiadvacáté slavnostní vyhodnocení soutěže O čestický brambor v sále Lidového domu v Česticích. Jedná se o literárně – výtvarnou soutěž, v níž soutěží žáci ve třech kategoriích. Do první kategorie patří práce dětí od první do třetí třídy, do druhé kategorie řadíme práce od čtvrté do šesté třídy a do třetí kategorie náleží práce žáků od sedmé do deváté třídy.Akce se účastnili soutěžící, učitelé, rodiče, prarodiče a pozvaní hosté – bývalé ředitelky naší školy paní Květoslava Nováková, paní Helena Petrová a paní Marie Radová. Pozvání také přijala zakladatelka této soutěže a kronikářka Městyse Čestice paní Mgr. Věra Rodová. Dalším hostem byl pan Ing. Ivo Kraml se svou maminkou paní Jarmilou Kramlovou, bývalou učitelkou naší školy, který vydal knížku pana Josefa Křešničky Pohádky ze šumavského Podlesí. Akce se též účastnila paní Ing. Helena Šašková, bývalá starostka obce Dřešín. Významným hostem byla paní Helena Brejchová - Vrábková, spisovatelka, autorka knih pro dospělé i pro děti. Velmi poutavě vyprávěla o svých knihách a o tom, jak začínala psát už na základní škole. V sobotu 25. 11. 2017 by se pan Josef Křešnička, který byl u zrodu této soutěže, dožil 78 let. Letos jsme si připomněli 20 let od jeho smrti. Byl to člověk s literárním duchem.

      Tentokrát děti psaly a výtvarně tvořily na téma Tajemství. Zúčastnilo se celkem 14 škol z Prachaticka, Strakonicka a Blatenska – základní školy z Vacova, Cehnic, Volenic, Strakonic (Dukelská, Povážská), Radomyšle, Katovic, Čestic, Střelských Hoštic, dále pak Gymnázium Strakonice, Domov Petra Mačkov, Dětský domov Volyně, ZUŠ Blatná a ZUŠ Březnice. Komise ve složení Eva Žejdlová, Anna Uhlířová, Marcela Ouředníková a Alena Vlková zhlédla a ohodnotila 256 výtvarných prací. 68 literárních prací přečetla hodnotící komise ve složení Martina Kalová, Barbora Tomanová, Anna Uhlířová, Jitka Bártíková, poradní hlas měla paní Věra Rodová. Práce žáků byly velmi zdařilé a bylo vidět, že každý má nějaké svoje tajemství. Pro příští čtyřiadvacátý ročník bylo vyhlášeno téma Tvář Země.

Mgr. Anna Uhlířová

 

 

Mikuláš ve školce a škole

Poněvadž se blíží doba vánoc, navštívili i naši školku a školu Mikuláš, Anděl a čerti.

Turnaj žáků ve florbale ve Strakonicích

Ve středu 6. prosince jsme se zúčastnili turnaje žáků ve florbale ve Strakonicích. Přestože jsme měli nejmladší tým a velmi těžké soupeře, bojovali jsme o co nejlepší výsledky. Postupně jsme se utkali s týmy s těmito výsledky: se ZŠ Čelakovskou 2:5, ZŠ Dukelskou 1:6, ZŠ Volyně 1:2, ZŠ Blatná JAK 0:6, ZŠ Blatná TGM 1:2. Branky stříleli 2x Matěj Václavík a Milan Švec a 1x Lukáš Grabmüller. Hráli jsme v sestavě: Lukáš Grabmüller, Matěj Čajan, Radek Nikodém, Antonín Matějka, Milan Švec, Matěj Václavík, Jiří Stropnický a Ladislav Jonáš.

Poděkování

Děkujeme majitelům firmy Řeznictví Švehla z Nuzína za úžasný předvánoční dárek - plnou tašku loje pro sýkorky a další ptačí drobotinu.

 Marie Linhartová

Rozdávání pololetních vysvědčení ve 4. třídě.

31.1. 2018 se i na naší škole rozdával výpis vysvědčení za 1. pololetí. V letošním roce vysvědčení dostalo 165 žáků, z toho jeden žák má individuální vzdělávání podle §41 ŠZ.

Peer program První pomoc při úrazech


V rámci programu prevence se uskutečnil v naší ZŠ Čestice minulý týden peer program, ve kterém žákyně 8. a 9. třídy připravili pro své mladší spolužáky přednášku a s nácvikem k důležitému tématu prevence – První pomoci při úrazech. Pro 1, 2, 3 a 4 třídu byl program zaměřen na prevenci a ošetření úrazů, které se mohou stát v přírodě, domácnosti, u vody, ve škole nebo na silnici. Žáci získali a procvičili si vědomosti jak úraz ošetřit, ať už se jedná o štípnutí, spáleninu, odřeninu, řeznou ránu nebo jak postupovat pokud se jedná o větší úraz např. zlomeninu, otřes mozku apod. Procvičovali, jak postupovat při zajištění stabilizované polohy a jak zavolat pomoc záchranné služby na tel. 155. Všechny témata byla přednášejícími žáky velmi dobře připravena. Jako lektoři se podíleli Zuzana Novotná, Lucie Kulířová, Eliška Janusová,

Mgr. Roman Heimlich

Základní škola a Mateřská škola Čestice, Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání

Zápisk povinnému předškolnímu vzdělávánípro školní rok 2018/2019 Zápis se koná podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § ...
Více informací

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Čestice po dohodě se zřizovatelem stanovuje tato kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
Děti budou k předškolnímu vzdělávání přijímány ...
Více informací

Zápis žáka k povinné školní docházce do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019 do Základní školy a Mateřské školy Čestice

Zápis se koná v souladu s § 36, § 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)v pátek 6. dubna 2018 od 12.00 do 18.00 hodin v budově základní školy Aby bylo dítě zapsáno, musí být splněna následující ...
Více informací

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základní školy

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Čestice po dohodě se zřizovatelem stanovuje tato kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání:
Žáci budou do 1. ročníku základního ...
Více informací

Barevný olympijský týden

Barevný olympijský týden   Zahájení XXIII. zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu byla celosvětově sledovaná událost. Také naše škola fandila našim sportovcům. Ve škole jsme uspořádali v týdnu od 19.2. do 23.2 barevný olympijský týden. Každý den byla určena jedna barva a třídy soutěžily v počtu barevného oblečení. Zažili jsme mnoho legrace, provětrali barevné oblečení ze skříní, společně fandili našim hokejistům a dozvěděli se o významu i původu olympijských kruhů. Děkujeme všem žákům, pedagogům a zaměstnancům školy za vřelé zapojení do projektu a společnou radost. 

   
Pět olympijských kruhů reprezentuje pět kontinentů:

 • Evropu - modrý kruh
 • Asii - žlutý kruh
 • Austrálii - zelený kruh
 • Afriku - černý kruh
 • Ameriku - červený kruh

Za šestou barvu olympijské vlajky je oficiálně brána bílá, která je na pozadí.

Mezi lidmi tak existují různé spekulace o tom, co tedy kruhy znamenají. Podle mnohých historiků mají být symbolem jednoty, soudržnosti, celistvosti a zobrazují všechny země, nikoli kontinenty. Pravda je tak asi někde mezi.

 Kruhy se na olympiádě objevují od roku 1920, jsou součástí medailí, vlajky či oblečení a dresů. Vymyslel je, respektive navrhl, Pierre de Coubertin, francouzský pedagog a historik, který je považován za zakladatele moderních olympijských her.

Více ve fotogalerii - pro odkaz klikněte na obrázek.

Volba do školské rady – 12. 4. 2018

Volba do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků proběhne dne 12. 4. 2018 v respiriu základní školy v době konzultací (třídních schůzek) od 15.15 do 17.00 hodin.Vyzývám Vás k podání návrhů ...
Více informací

Recitační soutěž - školní kolo

Recitační soutěž - školní kolo

Dne 1. 3. 2018 proběhla v naší škole recitační soutěž. Školního kola se účastnilo celkem 39 žáků z 1. a 2. stupně. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Z každé kategorie první dva nejlepší žáci dále postupují do okresního kola ve Strakonicích, které se koná pro první stupeň 21. března a pro druhý stupeň 23. března. Recitátory hodnotila jak žákovská porota (na fotce), tak učitelé. Pochvalu si zaslouží všichni žáci, kteří recitovali, a postupujícím do okresního kola přejeme hodně úspěchů.
Pro další fotky klikněte na foto.

Výsledky školního kola

I. kategorie

 1. místo - Jan Vilánek, Jan Hartl

 2. místo - Kristina Bártíková, Leona Hradecká

 3. místo - Šárka Václavíková, Martin Rod, Šárka Smolová

 

II. kategorie

 1. místo - Barbora Zdeňková

 2. místo - Natálie Dolíšková

 3. místo - Václav Mikeš

   

III. kategorie

 1. místo - Nicol Kiliánová

 2. místo - Janek Zábranský

 3. místo - Aneta Valentová, Magdalena Němcová

   

IV. kategorie

 1. místo - Monika Švecová

 2. místo - Miroslav Ráb

 3. místo - Zdeněk Peleška

Kandidátní listina

pro volby do školské rady při Základní škole a Mateřské škole Čestice

konané dne 12. 4. 2018

Kandidáti navrženi zákonnými zástupci žáků:

Poř.č.

Jméno

Příjmení

Věk

Ke dni podání kandidátní listiny

Povolání

Obec

obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu

 

1.

Michal

Němec

45 let

ředitel neziskové organizace

Zahorčice

 

2.

Naděžda

Kiliánová

42 let

administrativní pracovnice

Čestice

 

3.

Martin

Rod

45 let

programátor

Čestice

 

4.

Jana

Vilánková

36 let

MD

Čestice


V Česticích dne 28. 3. 2018

Ve středu 28.3.se žáci 9.třídy zhostili role lektorů v jednotlivých třídách a přiblížili mladším spolužákům téma ochrana obyvatelstva za mimořádných situací. Seznámili žáky s varovnými signály a s tím, jak se při nich chovat, jak si zabalit evakuační zavazadlo a použít prostředky improvizované ochrany, jak přivolat složky záchranného systému. Získané informace žáci využijí při branném dnu, kdy si vše ještě prakticky procvičí.

Velikonoční dílny

Velikonoční dílny

Ve středu 28. 3. se také na naší škole konaly velikonoční dílny. Žáci celé školy se rozdělili do různorodých skupinek po 11 až 12, ve kteých vytvářeli velikonoční kraslice, pomlázky, proutěné klícky, věnce, perníčky a různé další typy velikonočních dekorací. Každá skupinka pracovala pod vedením dvojice složené vždy z jednoho učitele a žáka deváté třídy. Děti si tvoření užily a své povedené práce si odnesly domů, kde jak doufáme, vám zpříjemní prožití velikonočních svátků.

Lyžařský kurz

Po tříleté přestávce se nám podařilo opět uspořádat lyžařský kurz pro naše žáky. Konal se ve dnech 19.- 23.3. v lyžařském areálu Kramolín na Lipně. Tento areál poskytuje podstatně lepší podmínky, lyžařské i ubytovací, než je tomu na Zadově, kam jsme jezdili na kurzy v minulých letech. Lipno naše očekávání nejen splnilo, ale v mnohých ohledech dokonce předčilo. Sjezdovky byly vzhledem k pokročilému datu v kalendáři ve výborném stavu, proto se našim sedmákům, osmákům a deváťákům dobře lyžovalo a každým dnem jsme u nich zaznamenávali velké pokroky v jejich lyžařských dovednostech.

Po lyžování, areál, který je co do vybavenosti jedničkou Jihočeského kraje, poskytuje i další možnosti sportovního a kulturního vyžití, čehož jsme využili a navštívili tak postupně plavecký bazén, bobovou dráhu i večerní lyžování. Dobré pohodě přispělo pěkné počasí po celou dobu našeho pobytu.

Z Lipna jsme odjížděli s dobrým pocitem smysluplně prožitých a sportem naplněných dnů. Chtěl bych velmi poděkovat rodičům všech žáků, kteří se kurzu zúčastnili, že svým dětem účast, na této poměrně finančně nákladné akci, umožnili. Doufejme, že nastartovala zájem o tento krásný sport a o sport vůbec.

L.Zdeněk

Výsledky voleb do školské rady dne 12. dubna 2018

Volby do školské rady proběhly dne 12. dubna 2018 v době třídních schůzek od 15.15 do 17.00 hodin. Dostavilo se 57 zákonných zástupců žáků, účast je zaznamenána na prezenčních listinách – seznamech žáků celé školy. Každý zákonný zástupce obdržel hlasovací lístek, který po označení kandidáta, kterého volí, vhodil do hlasovací urny.

 

Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

a) pan Michal Němec byl zvolen 21 hlasy z 57 hlasovacích lístků

b) paní Naděžda Kiliánová získala 15 hlasů z 57 hlasovacích lístků

c) pan Martin Rod získal 4 hlasy z 57 hlasovacích lístků

d) paní Jana Vilánková získala 17 hlasů z 57 hlasovacích lístků

 

Děkuji všem zákonným zástupcům, kteří se zúčastnili voleb.

 

Martina Kalová

Zápis do 1. třídy 2018

V pátek 6. dubna se na naší škole konal zápis k základnímu vzdělávání. Ve škole jsme přivítali 15 dětí se svými zákonnými zástupci, sourozenci a přáteli. O odklad požádali zákonní zástupci jednoho žáka. Bylo vydáno jedno rozhodnutí o odkladu. Ostatní děti nastoupí v řádném termínu. Setkání s rodiči a budoucími prvňáčky bylo z našeho pohledu velmi příjemné, děti s nadšením předvedly, co se již za svůj krátký život stačily naučit. Nakonec si domů odnesly upomínkový list na důležitou událost v jejich životě, drobné dárečky od žáků ze školní družiny a všichni se těšíme na naše další setkání.

Akce sborů Sforzato a Fortissimo, třídní kola a školní kolo pěvecké soutěže

Měsíc duben se na naší škole prochází po notových linkách v duchu lidových i umělých písní.

V úterý 3. 4. 2018 měly pěvecké sbory Sforzato a Fortissimo soustředění ve škole. Vše začalo v 18 hodin, kdy se znovu otevřely brány školy. Po náročném večerním soustředění jsme si rozestlali ve třídách a těšili se na nocování ve škole. Paní učitelka doufala, že žáci brzy usnou, ale letošní dubnové slunce dodává tolik energie a navíc - první společná noc našich sborů. Bylo spoustu času na vtipné historky, dobré sušenky, čaj a taneční filmy. Budíček byl už v 6 hodin ráno, následoval rychlý úklid tříd, poslední úpravy a už hbitě na autobus do Strakonic. Ve středu 4. 4. 2018 se v městském kulturním středisku konalo krajské kolo pěvecké soutěže dětských pěveckých sborů. Slyšeli jsme překrásná vystoupení pěveckých sborů z Písku, Sušice, Dačic, Českých Budějovic a Nových Hradů. Přivezli jsme si nejen mnoho zážitků, ale také nové náměty a inspiraci na další práci. Naše vystoupení bylo oceněno bronzovým pásmem a od poroty jsme obdrželi zvláštní ocenění za nasazení a bezprostřednost projevu. Velké poděkování patří všem dětem za vzornou reprezentaci školy, pěvecké nasazení a radost, kterou na jevišti bohatě rozdávají.

V pondělí 16. 4.2018 proběhla ve škole třídní kola pěvecké soutěže a za každou třídu postoupilo několik dětí do školního kola, které se uskutečnilo ve středu 18. 4. 2018 po velké přestávce. V porotě zasedlo pěvecké trio, Anežka Hartlová, Veronika Novotná a Zuzana Novotná.

Po společném rozezpívání se dětem představilo pěvecké trio, tedy porota, s písní Kukačka kuká a následovaly sólové výstupy žáků. Slyšeli jsme mnoho krásných lidových českých i moravských písní. Porota vyslechla více jak 30 vystoupení a jak to všechno dopadlo?

0. kategorie ( 1. – 3. třída )
1. místo – Jan Česánek, Antonín Vilánek, Lucie Zdeňková
2. místo - Johanka Dlauhoweská, Šárka Václavíková
3. místo – Adélka Březinová, Jan Hartl, Jan Vilánek

1. kategorie ( 4. a 5. třída )
1. místo – Michaela Petrová, Natálie Brožovská
2. místo – Petr Kvěch, Veronika Smolová
3. místo – Petr Jáchym, Adam Kilián

2. kategorie ( 6. a 7. třída )
1. místo – Anežka Hartlová, Natálie Strnadová

3. kategorie
1. místo – pěvecké trio – Anežka Hartlová, Veronika Novotná, Veronika Novotná

Do okresního kola pěvecké soutěže JIHOČESKÝ ZVONEK, který se uskuteční ve čtvrtek 26. 4. v DDM Strakonice postoupily: Michaela Petrová, Natálie Brožovská, Anežka Hartlová a pěvecké trio – Anežka Hartlová, Veronika Novotná a Zuzana Novotná. Blahopřejeme !

Děkujeme všem dětem za pěkné pěvecké výkony a těšíme se na příští rok.

Okresní kolo recitační soutěže

   Ve středu  21. 3. proběhlo v DDM Strakonice okresní  kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentoval Jan Vilánek, Jan Hartl, Natálie Dolíšková a Barbora Zdeňková.  Blahopřejeme Janu Vilánkovi, který přivezl OCENĚNÍ za recitaci. Všem dětem děkujeme za přednesy básní a těšíme se na příští rok.

Londýn - jazykově poznávací zájezd

Škola ve světě

Základní škola a Mateřská škola Čestice, Základní škola Volyně a Základní škola TGM Blatná spolu s cestovní kanceláří Ciao Strakonice pořádaly od 21. do 27. dubna pro své žáky z 8. a 9. tříd jazykově poznávací zájezd do Velké Británie a Belgie. V sobotu v podvečer jsme naložili svoje zavazadla do dvoupatrového autobusu a vypravili jsme se přes SRN do Belgie.

V neděli po snídani jsme si prohlédli „hlavní město Evropy“ Brusel, navštívili jsme zde Parlamentarium a Muzeum evropských dějin. Odpoledne jsme přejeli do oblasti města Bruggy, prohlédli jsme si město, ochutnali jsme belgickou čokoládu, někteří si koupili pravou belgickou vafli a všichni jsme se těšili na noc v hostelu.

V pondělí po snídani jsme se vypravili z Belgie do Francie, přeplavili jsme se trajektem přes kanál La Manche. Po připlutí do Doveru jsme přejeli do Londýna. Odpoledne jsme strávili ve čtvrti Greenwich, ve které jsme viděli královskou observatoř a světoznámý nultý poledník. Zde jsme se také dozvěděli o narození třetího potomka a pátého následníka anglického trůnu. Vévoda a vévodkyně z Cambridge s potěšením o tři dny později oznámili, že mu dali jméno Louis Arthur Charles. Na tento okamžik nikdy nezapomeneme. Dále jsme navštívili Námořní museum, prošli jsme se tunelem pod řekou Temží a odpočinuli jsme si v místním vyhlášeném parku. Večer jsme se poprvé setkali s našimi hostitelskými rodinami, povečeřeli jsme s nimi, popovídali a těšili jsme se do postele.

V úterý bylo pro nás výzvou překonání řeky Temže kabinovou lanovkou, kterou provozuje letecká společnost Emirates. Z výšky jsme viděli Millenium Dome a slavné bariery na Temži. Poté jsme pokračovali plavbou lodí do centra Londýna až k Westminsterskému paláci. Prošli jsme společně oblast Houses of Parliament – Big Ben, White Hall, Downing Street – sídlo ministerského předsedy Británie a královský Buckingham Palace.

Ve středu jsme uskutečnili celodenní výlet mimo Londýn. Vypravili jsme se na jih Anglie k pobřezí Atlantiku na nádherné křídové útesy Seven Sisters – Beachy Head k majáku. V přímořském letovisku Brighton s nádhernými plážemi jsme zašli do Sea Life – mořského akvária. Čekal nás poslední večer v našich hostitelských rodinách.

Ve čtvrtek po snídani jsme ještě objevovali krásy Londýna: oblast Tower of London a Tower Bridge, katedrálu St. Paul, křižník HMS Belfast, Piccadilly Curcus, čínskou čtvrť Soho. Nakonec nesměly chybět nákupy na Oxford Street ve vyhlášeném obchodě Primark. Kdo neměl alespoň jeden suvenýr z Londýna, ten se nemohl vrátitdomů J Ve čtvrtek večer nás čekal odjezd zpět do svých domovů, 32 km tunelem pod kanálem La Manche. V pátek v odpoledních hodinách jsme se utahaní, ale plni zážitků, vrátili ke svým rodinám.

Věřím, že návštěva velkoměst, multikulturní prostředí a setkání s londýnskými rodinami přispěje k větší motivaci žáků učit se anglický jazyk a cestovat. Poděkování patří žákům za bezproblémové chování, jejich rodičům za to, že svým dětem umožnili absolvovat jazykově poznávací zájezd, děkuji též cestovní kanceláři Ciao Strakonice, zjm. naší průvodkyni Markétě Havlové a nesmím zapomenout poděkovat našim řidičům za bezpečnou jízdu.

Mgr. Martina Kalová

Pozvánka na Zahradní slavnost

Pozvánka na Zahradní slavnost

Krajské kolo soutěže POKOS

V pátek 25. 5. 2018 se 5 žáků z naší základní školy zúčastnilo krajského kola soutěže POKOS (Příprava občanů k obraně státu) v Českých Budějovicích. Žáci soutěžili v různých disciplínách – např. střelba ze vzduchovky, jízda na raftu, hod granátem a další různé i vědomostí soutěže. Z celkového počtu 15 družstev se naše družstvo umístilo na krásném 2. místě a postupují na republikové kolo do Ostravy, které se koná 7. 6. 2018.

Zahradní slavnost

Zahradní slavnost

V pátek 1.6. se uskutečnila na naší školní zahradě Zahradní slavnost. Hosté měli možnost shlédnout kulturní program z činnosti našich kroužků a tříd doplněný několika překvapeními, zúčastnit se komentované prohlídky zahrady, občerstvit se u ohně při opékání  špekáčků nebo okusit sladké i slané dobroty a přírodní nápoje. Od rána jsme sledovali počasí, které celý den hrozilo deštěm, ale na poslední chvíli se umoudřilo a celá akce se vydařila.
   Více fotografií najdete ve fotogalerii, nebo po kliknutí na foto u článku.

Branná soutěž Battlefield 2018

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 se naši žáci ze 6. a 7. třídy zúčastnili celostátního finále soutěže Battlefield 2018 - pocta statečným. Toto je název branné soutěže pro žáky II. stupně ZŠ pořádané Československou obcí legionářskou KVV Moravskoslezského kraje ve spolupráci s lanovými centry PROUD. Celostátní kolo se konalo v Ostravě v areálu Dolních Vítkovicích. Tématem finále byla Operace Antropoid s důrazem na domácí odbojáře, kteří parašutistům pomáhali. Na toto téma musel každý tým vytvořit vlastní prezentaci, kterou s sebou přivezl. Žáci soutěžili v různých disciplínách jak fyzických, tak logických a vybojovali krásné 7. místo z celkových 23 družstev. Děkuji celému týmu „Střelka“ za výbornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Lucie Suchá

Taktické cvičení ZHS

Taktické cvičení ZHSVe čtvrtek 21.6. se naše škola zúčastnila taktického cvičení ZHS, kdy byl simulován požár v odborné učebně 9. třídy. Jako první na místo dorazila jednotka JSDHO Čestice následovaná hasičskou jednotkou HZS Strakonice. Po evakuaci všech osob na školní zahradu jsme mohli shlédnout záchranu 2 osob uvězněných na římse v 1. patře a také záchranu 2 žáků, kteří uvízli v zakouřené učebně a nadýchali se zplodin. Po tomto cvičení si mohli žáci prohlédnout hasičská vozidla a jejich vybavení s odborným komentářem. Pro všechny to bylo zajímavé a napínavé zpestření předprázdninové výuky. Více fotek ve fotogalerii.

Medobranní

MedobranníV úterý 26.6. jsme v naší škole pořádali již třetí medobranní. Děti opět s nadšením ochutnávaly med od našich pilných včeliček a se zájmem sledovaly, co všecho musí včelaři udělat, než se čistý med dostane na náš stůl. Více fotek ve fotogalerii.

Branný den

Branný denVe středu 27.6. proběhlo na naší škole místní kolo soutěže Dokaž, že umíš – Mladý záchranář ve spolupráci s HZS Strakonice. Družstva plnila na 10 stanovištích branné disciplíny např. střelba ze vzduchovky, hod granátem, srážení lahví džberovkou, oblékání prostředků improvizované ochrany, balení evakuačního zavazadla, test znalostí, uzlování, řešení krizových situací, topografie, první pomoc a požární příprava. Tyto disciplíny byly na místě vyhodnocené a nejlepší pětičlenná družstva získala od Svazu CO drobné ceny. Kromě těchto soutěží měla družstva ještě volitelné disciplíny, kde mohla získávat další body třeba při rozdělání ohně, odhadu vzdálenosti, přenosu zraněného, testu zdatnosti a jiných. Všechny disciplíny byly pak společně vyhodnoceny poslední školní den.

Poděkování

Pedagogové naší školy společně s vychovatelkami školní družiny a Střelkou by tímto chtěli velmi poděkovat paní Anetě Kloudové za poskytnutý materiál pro tvořivé činnosti - polštáře, deky, divadelní kostýmy a spoustu dalšího. Děkujeme.

Policie - přednáška pro žáky

Policie - přednáška pro žákyVe čtvrtek 28.6. nás již poněkolikáté navštívil pan Radek Kloud, který pracuje u pořádkové policie. Pro žáky 1. 4. a 5. třídy si připravil zajímavou hodinu, ve které si děti zopakovaly například členění policie, nouzová telefonní čísla, obsah sdělení nouzového volání, některé dopravní značky, pravidla a povinnosti mladého cyklisty a spoustu dalších faktů, které jistě využijí o prázdninách. Na závěr poutavé přednášky si žáci zkusili vypracovat malý test na dopravní značky, který si společně opravily a za který byly ohodnoceny drobnými dárky. Za příjemné zpestření závěrečného školního týdne panu Kloudovi moc děkujeme.

Rozloučení s deváťáky

Rozloučení s deváťákyV pátek 29.6. poslední den školního roku 2017/2018 jsme se s dojetím rozloučili s letošní devátou třídou. Našich 11 absolventů bylo nejprve dekorováno šerpou z rukou starosoty Milana Žejdla, štěstí v budoucím studiu i životě jim popřála paní ředitelka naší základní školy a poté obdrželi své poslední vysvědčení od třídního učitele Romana Heimlicha. Následovala dojemná píseň na rozloučenou a také krásná prezentace žáků deváté třídy, ve které jsme se dozvěděli základní údaje o budoucím studiu ale také vtipné charakteristiky každého z žáků následované fotografiemi z dětství a několika společnými momentkami ze školních akcí. Spousta z nás uronila nejednu slzu dojetí, neboť se nám po této partě bude stýskat. 
   Žáci 1.-8. třídy se pak spolu se svými třídními učiteli odebrali do tříd, kde obdrželi svá vysvědčení také oni. S devátou třídou jsme se na závěr rozloučili tradičním špalírem.
   Všem žáků přejeme pohodové prázdniny a těšíme se na Vás ve školním roce 2018/2019.
Základní škola a Mateřská škola Čestice, okres Strakonice, Čestice 148, příspěvková organizace

Created by © 2017 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy