logotyp

2020/2021

Stravné a úplata

Stravné

Vážení rodiče,

přeplatky za odhlášené obědy v době uzavření Základní školy a mateřské školy Čestice budou odečteny postupně ze stravného na měsíc květen, červen a září 2020.   

Žákům 9. ročníku bude přeplatek stravného vrácen v hotovosti nebo bezhotovostním převodem po 30. 6. 2020.

   
Přihlášku ke stravování na nový školní rok 2020/21  si vyzvedněte ve školní jídelně nebo na stránkách základní školy  https://www.skolacestice.cz/stranka-formulare-jidelny-50.                                                                                                        

Vyplněnou přihlášku odevzdejte ve školní jídelně nebo pošlete naskenovanou na emailovou adresu mikesova@skolacestice.cz nejpozději do 30. 6. 2020.

                                                                                                                       

Platba obědů na září 2020 :

-       bezhotovostním převodem – inkasem bude provedena od 20. srpna 2020 

-       v hotovosti od 24. srpna 2020

 

Úplata za předškolní vzdělávání a školní družinu

Po dohodě se zřizovatelem bude úplata za předškolní vzdělávání za měsíc duben
a květen 2020 prominuta.

Úplata za školní družinu nebude za březen až červen 2020 vybírána.

 
Případné dotazy volejte 773 337 611  - školní jídelna Věra Mikešová


Děkujeme Vám za pochopení.

Obědy a platba stravného

Vážení rodiče,

děti, které mají platbu obědů inkasem a odevzdaly přihlášku ke stravování mají automaticky obědy přihlášené od úterý 1. září 2020 .   

V hotovosti je možné zaplatit obědy na měsíc žáří od pondělí 24. srpna od 7 do 14 hodin  ve školní jídelně.

Pokud jste ještě neodevzdali přihlášku ke stravování na nový školní rok 2020/21, můžete si ji vyzvednout ve školní jídelně či na stránkách základní školy - https://www.skolacestice.cz/stranka-formulare-jidelny-50 a odevzdat osobně nebo poslat na adresu mikesova@skolacestice.cz.

Případné dotazy volejte 773 337 611 nebo pište na adresu mikesova@skolacestice.cz 

Nový školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v úterý 1. 9. 2020 v 7:30 hodin zahájíme školní rok 2020/2021 slavnostním přivítáním prvňáčků a ostatních žáků na zahradě školy. Pokud bude nepříznivé počasí, slavnostní zahájení proběhne v respiriu školy, v tomto případě by všichni účastníci shromáždění měli mít roušky.  První školní den budou žáci končit po 3. vyučovací hodině.

Od středy 2. 9. 2020 bude výuka probíhat podle rozvrhu.

Školní družina zahájí pro přihlášené žáky svůj provoz v úterý 1. 9. 2020 (6:30 - 16:00).

Vstup do areálu bude po dobu přístavby školy zadním vchodem.

Těšíme se na Vás a přejeme pohodový a úspěšný návrat do školních lavic!

Školní rok 2020/2021 v naší škole

Náš Náš "manuál"

Změna průběhu prvního dne školního roku 2020/21

Vážení rodiče a žáci,

vzhledem k epidemiologické situaci a nepříznivému počasí se 1. září 2020 neuskuteční slavnostní shromáždění.

V 7:30 tedy žáky 2. – 9. ročníku přivítají  třídní učitelé v kmenových třídách.

Pro prvňáčky a jejich doprovod bude připraveno slavnostní zahájení ve třídě. Přivítá je i pan starosta Milan Žejdl. První den pro naše prvňáčky bude končit kolem 9. hodiny a oběd mají v tento den odhlášen.

Prosíme rodiče prvňáčků, aby při vstupu do školy měli nasazené roušky.

Věříme, že opatření, která činíme především v zájmu co největší bezpečnosti dětí, chápete a že si první školní den všichni užijeme.

Změny ve školních řádech

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2020 platí nový Školní řád (https://www.skolacestice.cz/soubor-skolni-rad-platny-od-1-zari-2020-20-.pdf). Věnujte prosím zvýšenou pozornost zejména níže uvedeným bodům, Dodatku ke školnímu řádu na školní rok 2020/2021 (https://www.skolacestice.cz/soubor-dodatek-ke-skolnimu-radu-na-skolni-rok-2020-2021-256-.pdf) a Dodatku k řádu školní družiny na školní rok 2020/2021 (https://www.skolacestice.cz/soubor-dodatek-k-radu-skolni-druziny-na-rok-2020-2021-257-.pdf).

I. Práva a povinnosti žáků
   Chování žáka - 4. Mobilní telefony
IV. Docházka do školy - 13. a 14. Distanční vzdělávání

Děkujeme za spolupráci.

Čestický brambor 2020

PozvánkaPozvánka

Roušky ve škole

Vážení rodiče,
ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodlo na základě doporučení expertů a jejich týmů o plošném zavedení roušek ve vnitřních prostorách od čtvrtka 10. 9. 2020. Detaily rozhodnutí oznámí ministerstvo v průběhu dne.
Vyčkáme upřesnění ministerstva školství, nicméně od zítra musí být žáci do školy vybaveni dvěma rouškami a sáčkem k jejich ukládání. 
V základní škole není možné doprovázet žáky do vnitřních prostor. Záležitosti žáků je nutno vyřizovat dálkově (telefonicky, emailem, eŽK). Vstup cizích osob bez předchozí domluvy s ředitelstvím školy je zakázán.
Děkuji za pochopení
Martina Kalová

Důležité upozornění

S platností od 1. 9. 2020  končí na naší škole sběr papíru a baterií. Nadále využívejte služeb sběrného dvora v obci.
Děkujeme.

Nemocné děti a žáci

Vážení rodiče,

v tomto týdnu nám přišlo do školy několik nemocných dětí se zvýšenou teplotou a příznaky akutního onemocnění (rýma, kašel). Prosíme, abyste do školky a školy posílali pouze zdravé děti a žáky. Věnujte pozornost přiloženému návodu.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Exkurze Ekofarma Horní Chrášťany u Lhenic (2. + 3. třída)

V rámci projektu Skutečně zdravá škola navštívili dne 17. 9. 2020 žáci 2. a 3. třídy Ekofarmu v Horních Chrášťanech u Lhenic. Děti zažily jeden krásný den na farmě, kde si mohly nakrmit i pohladit některá zvířata. Součástí exkurze byla i ochutnávka zdejších produktů.

Foto z exkurze:

 

Roušky i při vyučování

Vážení rodiče,

s účinností od pátku 18. září 2020 se pro žáky i učitele druhého stupně v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol. Ochrana dýchacích cest nebude vyžadována při vzdělávacích aktivitách, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je například tělocvik, hra na dechové nástroje apod. Pro žáky a učitele prvního stupně se režim nemění, roušky budou nadále nosit jen ve společných prostorách školy. 

Rouškou se děti chrání navzájem a současně pak chrání i své nejbližší okolí po návratu ze školy. Děkujeme za pochopení.

Přeměna zahrady ve školce

Pozvánka na podzimní brigádyPozvánka na podzimní brigády

Výuka v pátek 25. 9. 2020

Vážení rodiče a žáci,

v pátek 25. září bude výuka probíhat podle rozvrhu hodin.

Ředitelské volno 26. a 27. 10. 2020

26. a 27. října 2020 nebude vyhlášeno ředitelské volno, tyto dva dny budou volné z důvodu změny organizace školního roku vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Výuka na druhém stupni v následujících týdnech

Informace ke střídavé výuceInformace ke střídavé výuce

Uzavření školy

Vážení rodiče a milí žáci,

na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 s účinností od    14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí zákaz osobní přítomnosti žáků 1. a 2. stupně základních škol na základním vzdělávání v základní škole.

Od středy 14. října přecházíme na distanční vzdělávání, které je pro všechny žáky povinné. Více informací v přiloženém dokumentu.

Žáci mají možnost odebrat oběd i v době distanční výuky (do 23. 10. 2020, poté následují volné dny a podzimní prázdniny). Oběd je možno sníst ve školní jídelně v 11:45 hod nebo vyzvednout v jídlonosiči. Jídlonosiče označené jménem je nutné přinést do jídelny zadním vchodem den předem nebo nejpozději ráno do 8:00 hod a vyzvednout mezi 11:00 a 11:15 hod. V tuto chvíli jsou obědy plošně odhlášeny všem žákům. Pokud o obědy máte zájem, přihlašte si je ve školní jídelně telefonicky (773 337 611) nebo mailem (mikesova@skolacestice.cz) nejpozději do středy 14. října do 7:00 hod.

Děkujeme za spolupráci.

Ošetřovné

Jak mají rodiče postupovat?

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Prohlášení o uzavření školy včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc.

Uzavření mateřské školy v týdnu od 26. do 30. 10. 2020

Oznámení o přerušení provozu MŠOznámení o přerušení provozu MŠ

Obnova a modernizace vybavení tělocvičny

Naší škole se podařilo získat z dotačního programu Jihočeského kraje  pro rok 2020 Podpora sportu – Opatření č. 3 - Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí finanční prostředky ve výši 30 000,- Kč na projekt Obnova a modernizace vybavení tělocvičny. Finanční prostředky jsme použili na nákup vybavení do tělocvičny. Finanční spoluúčast zřizovatele je 10 911,- Kč. Z celkových prostředků 40 911,- Kč byla zakoupena gymnastická kladina, dopadová žíněnka pro přeskok, halové fotbalové branky, sítě do florbalových branek, volejbalová síť s lankem, agility žebřík a  tréninkové překážky Spartan Multi pro zlepšování koordinace a pohybových dovedností našich žáků. Nové pomůcky zcela jistě pomohou zkvalitnit tělesnou přípravu našich žáků.

Mgr. Roman Heimlich, učitel ZŠ a MŠ Čestice.

Žádost o ošetřovné při uzavření školy - tiskopis

Návrat žáků 1. a 2. třídy

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě rozhodnutí vlády dochází od 18.11.2020 k následujícím změnám:

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd. To znamená, že se pro tyto žáky plně obnovuje prezenční výuka včetně provozu ranní i odpolední školní družiny,  obědy jsou pro ně automaticky přihlášeny.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku.

Návrat žáků od 30. 11. 2020

Vážení rodiče a žáci,

v souvislosti s uvolňováním vládních opatření nastoupí v pondělí 30. listopadu 2020 k prezenční výuce:

 • žáci 1. stupně
 • žáci 9. třídy
 • žáci 8. třídy v režimu tzv. rotační výuky (žáci 6. a 7. třídy pokračují v distanční výuce, do školy nastoupí 7. prosince)

Výuka bude probíhat dle rozvrhu včetně TV (vycházka, pobyt venku..) a HV (teorie bez zpěvu).
Ranní i odpolední školní družina bude fungovat v homogenních třídních kolektivech.
Obědy ve školní jídelně budou pro žáky v prezenční výuce automaticky přihlášeny. Žáci v distanční výuce si mohou oběd vyzvednout v jídlonosiči.

Žáci i zaměstnanci školy budou mít povinnost po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku.

Přerušení provozu MŠ, ŠD a ŠJ

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem nebude v době vánočních prázdnin od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 v provozu mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

Změna ceny stravného pro veřejnost

Od 1. 1. 2021 dochází ke změně ceny oběda pro cizí strávníky.

Volné dny

Vážení rodiče a žáci,
MŠMT stanovilo na 21. a 22. 12. volné dny. Žáci tedy půjdou do školy naposledy v pátek 18. 12. 2020.
Pokud všechna nařízení zůstatnou v platnosti a nenastane změna, budeme od 4. 1. 2021 pokračovat v současném modelu výuky.

- 1. stupeň a 9. třída bude chodit do školy každý týden
- 6. až 8. třída se bude po týdnech střídat v prezenční a distanční výuce. 4. 1. 2021 začne prezenčně 6. a 7. třída a distančně 8. třída.

O čestický brambor 2020

V tomto školním roce jsme vyhlásili XXVI. ročník literárně-výtvarné soutěže O čestický brambor na téma Střípky minulosti.
Do soutěže přišlo celkem 229 prací, z toho 84 literárních a 145 výtvarných prací.
V letošním covidovém ročníku se soutěže  zúčastnili žáci z 9 škol – ZŠ Dukelská Strakonice, ZŠ Povážská Strakonice, ZŠ F.L. Čelakovského Strakonice, ZŠ a MŠ Čestice, ZŠ Radomyšl, ZŠ Katovice, ZŠ a MŠ Střelské Hoštice, ZŠ Volyně a Domov Petra Mačkov.
Hodnocení výtvarných prací provedli – Petr Mitro, Eva Žejdlová, Anna Uhlířová, Marcela Ouředníková a
literární práce ohodnotily Jitka Bártíková, Barbora Tomanová, Anna Uhlířová, poradní hlas měla Věra Rodová.
 
Děkujeme za zaslané práce a těšíme se na osobní účast s vyhodnocenými žáky při letní zahradní slavnosti v červnu 2021 na naší škole.

Výtvarné práce žáků:
https://drive.google.com/drive/folders/15vKWw-7qIF7m-uxJOYzwpPOO4kdQtmlZ?usp=sharing

Přerušení provozu MŠ a ŠJ

Vážení rodiče,

z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí bude ve dnech 21. a 22. 12. přerušen provoz mateřské školy a tedy i školní jídelny. Pokud nedojde ke změnám ve vládních opatřeních, provoz bude obnoven v pondělí 4. 1. 2021.

PF 2021

PF 2021

Provoz školy od 4. ledna 2021

Provoz mateřské školy:

 • Je zachován jako doposud.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

 Provoz základní školy:

 • Je povolena osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Obědy mají všichni od 4. 1. 2021 přihlášeny. Pokud nebudou ve škole, prosíme včas odhlásit.
 • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. U žáků 3.-9. tříd budou obědy od 4. 1. 2021 plošně odhlášeny. Pokud chtějí žáci odebírat stravu, musí se znovu přihlásit do 31. 12. 2020.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Ranní i odpolední školní družina bude pro prezenčně vzdělávané žáky zajištěna.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Prodloužení opatření

Na základě rozhodnutí vlády bude provoz školy pokračovat do odvolání ve stávajícím režimu.

Přihláška na střední školy

Formulář zdeFormulář zde

Přerušení provozu mateřské školy o jarních prázdninách

Oznámení o přerušeníOznámení o přerušení

Povinné nošení respirátorů nebo chirurgických roušek

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 25. února 2021 je povinnost pro všechny osoby pohybující se v budovách naší školy nosit ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor nebo chirurgickou roušku.

Toto opatření se nevztahuje na děti v mateřské škole.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

 • dětí v mateřské škole
 • žáků 1. a 2. ročníků základní školy

 
Základní školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem.

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné (předškoláci).

Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.

Ošetřovné:  Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Více informací: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích žáků v základním vzdělávání, nadále je povoleno konání přijímacích zkoušek.

Žáci a děti (předškoláci), kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem mají možnost odebrat oběd i v době distanční výuky. Pokud o obědy máte zájem, přihlašte si je ve školní jídelně telefonicky (773 337 611) nebo mailem (mikesova@skolacestice.cz) nejpozději do pondělí 1. 3. 2021 do 7:00.

Zápis k povinné školní docházce

Zápis k povinné školní docházce na Základní škole a Mateřské škole Čestice pro školní rok 2021/2022 proběhne podle Opatření MŠMT bez osobní přítomnosti dětí v období mezi        6. - 28. 4. 2021.

Vyplněnou žádost o přijetí, zápisní list a kopii rodného listu dítěte je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy:
   anhmcjz

2. e - mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
   na email: zscestice@tiscali.cz

3. poštou na adresu:
   Základní škola a Mateřská škola Čestice
   387 19 Čestice 148

4. osobní podání:
   v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné si předem domluvit termín a čas na telefonu: 776 212 288, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Osobně bude možné  podat žádost každou středu mezi 6. – 28. 4. 2021 v předem dohodnutém čase, po dohodě i v jiné dny.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Věřím, že se situace zlepší natolik, že se sejdeme ještě před koncem školního roku ve škole.

 Mgr. Martina Kalová

Návrat dětí a žáků od 12. dubna 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 se vrací k prezenčnímu vzdělávání:

- děti, které mají povinné předškolní vzdělávání
- žáci 1. stupně ZŠ rotačním způsobem, první týden žáci 1. a 2. třídy, následující týden žáci 3. - 5. třídy


Informace o způsobu návratu a povinném testování upřesníme do konce pracovního týdne.

Informace k návratu a testování dětí a žáků od 12. 4. 2021

Přítomnost na prezenční výuce dětí a žáků od 12. 4. 2021 bude na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví podmíněna testováním. Dětem a žákům, kteří se testování neúčastní, bude nadále osobní přítomnost na vzdělávání zakázána.

Testování bude probíhat samoodběrem 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek před první vyučovací hodinou. V případě absence proběhne otestování bezprostředně po příchodu do školy.

V případě testování dětí v předškolním vzdělávání a žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence zákonného zástupce či jiné osoby, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit.

K testování se může dostavit dítě nebo žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Pokud se dítě nebo žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti či žákovi distanční způsob vzdělávání.

Dítě nebo žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

Testování se netýká prezenčně vzdělávaných žáků navštěvujících školu za účelem individuální konzultace.

V příloze naleztene informační leták k testování, instruktážní leták a odkaz na instruktážní video. Žádáme vás o společné shlédnutí videa s vaším dítětem.

Pro rodiče žáků: Žádáme vás o posouzení, zda plánujete osobní přítomnost ve škole při tomto samoodběru nebo u vás převažuje názor, že vaše dítě zvládne tuto činnost ve třídě samo za přítomnosti pedagogického pracovníka. V případě, že zamýšlíte osobní přítomnost ve škole, dejte nám prosím nezávazně vědět (prostřednictvím Školy OnLine).

Rodiče, kteří pracují v níže uvedených profesích, mají nárok na umístění dítěte do MŠ a žáka do školní družiny v týdnech, ve kterých má jejich dítě distanční výuku. V případě splnění podmínek a vašeho zájmu nás prosím kontaktujte.

Profese:

• zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

• pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

• zaměstnanci bezpečnostních sborů,

• příslušníci ozbrojených sil,

• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

• zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Testovat se nemusí následující osoby:

• Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

• Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

• Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Ranní i odpolední školní družina bude pro prezenčně vzdělávané žáky zajištěna.

Jídelna bude v obvyklém provozu pro žáky, kteří budou mít prezenční výuku. Obědy jsou automaticky přihlášeny, pokud nebudete mít zájem, odhlašte si je. Pro ostatní zůstává v platnosti možnost odebrání oběda do jídlonosiče.

Nadále platí povinnost pro všechny dospělé osoby pohybující se v budovách naší školy nosit respirátor a pro žáky respirátor nebo chirurgickou roušku.

Děti v předškolním vzdělávání nemají povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest.

Nové testy

Od přístího týdne se ve škole změní druh testů, budou se používat testy Singclean. Způsob odběru vzorku zůstává stejný.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. 

Zápis se koná podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 34 odst. 2

 od středy 5. května do středy 12. května 2021 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání 

 • Proběhne formální část zápisů s využitím seznamu dětí, které spadají do školského obvodu MŠ a mají právo na přednostní přijetí do dané mateřské školy (§ 34 odst. 4 školského zákona). 

Podání žádosti 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

 1. do datové schránky školy: anhmcjz 
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): zscestice@tiscali.cz
 3. poštou: Základní škola a Mateřská škola Čestice, 387 19 Čestice 148
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné si předem domluvit termín a čas na tel: 776 760 088, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

Doložení řádného očkování dítěte 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

Další informace 

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.. 

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii. 

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let. 

 

Mgr. Martina Kalová

ředitelka školy  

Čestice, 25. března 2021                                          

Zápis k povinné školní docházce - rozhodnutí

Zápis k povinné školní docházce na Základní škole a Mateřské škole Čestice pro školní rok 2021/2022 proběhl podle Opatření MŠMT bez osobní přítomnosti dětí v období mezi 2. - 28. 4. 2021. Žádosti byly doručeny poštou a osobním předáním ve škole v domluveném termínu a čase. Celkem bylo přijato 14 žádostí o přijetí dítěte k povinné školní docházce, z toho ještě rodiče jednoho dítěte uvažují o odkladu začátku povinné školní docházky, a 1 žádost o odklad začátku povinné školní docházky. 

Všem žádostem bylo vyhověno.

Provoz školy od 3. května 2021

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nedochází v našem kraji ke změnám v omezení provozu škol.

Osobní přítomnost v týdnu od 3. 5. mají umožněnou:
 • MŠ - předškoláci
 • ZŠ - třetí, čtvrtá a pátá třída (ostatní třídy distanční vzdělávání)

Nově se bude provádět testování jedenkrát týdně. Test se provede první den přítomnosti dítěte/žáka ve škole v daném týdnu.

Škola nevydává potvrzení o negativním výsledku testu. Ve službách nebo pro účely amatérského sportu postačí čestné prohlášení zákonného zástupce.

Provoz od 10. května 2021

Na základě rozhodnutí vlády bude od pondělí 10. května povolena osobní přítomnost:

 • všech dětí v MŠ – bez testování a roušek
 • žáků prvního i druhého stupně ZŠ rotačně:

               1. a 2. třída – testování 1x týdně, chirurgické roušky nebo respirátory

               8. a 9. třída – testování 2x týdně, chirurgické roušky nebo respirátory

Obědy budou automaticky přihlášeny.

Provoz od 17. května 2021

Na základě rozhodnutí vlády bude od pondělí 17. května povolena osobní přítomnost:

 • všech dětí v MŠ – bez testování a roušek
 • všech žáků 1. stupně ZŠ - testování 1x týdně, chirurgické roušky nebo respirátory
 • žáků druhého stupně ZŠ rotačně:

               6. a 7. třída – testování 2x týdně, chirurgické roušky nebo respirátory

 Obědy budou automaticky přihlášeny.

Přerušení provozu mateřské školy o hlavních prázdninách

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem školy bude provoz mateřské školy na období hlavních prázdnin školního roku 2020/21 přerušen od pondělí 12. 7. 2021 do pátku 20. 8. 2021. Otevřeno bude opět od 23. 8. 2021.

Tělocvik online

Tělocvik online - Challenge byla zábavná sportovní výzva s cílem motivovat děti k pohybu a týmové spolupráci. Pořadatelem byla Wannado, z. s. (sportovní organizace přivádějící děti a mládež ke sportu a aktivnímu životnímu stylu). Výzva byla určena pro všechny třídy základních škol a proběhla 12.-30. 4. 2021. Každý všední den obdržela třída e-mailem jeden sportovní úkol. Cílem bylo splnit jako tým (třída) všech 15 úkolů.

Celkem se zúčastnilo 834 tříd ze 167 škol. Balíčky sportovních potřeb bude odměněno 100 nejaktivnějších tříd a třídy na 1.-3. místě navíc získají bonusové odměny. Vítězná třída z Roudnice nad Labem získala 111,67 bodů.

Z naší školy se přihlásily 2. třída, 3. třída, 4. třída, 6. třída a 7. třída. Se 100,00 body obsadila 26. místo 4. třída (paní učitelka Hartlová) a 77. místo s 87,14 body 3. třída (paní učitelka Bártíková). Tyto třídy získaly sportovní potřeby do hodin TV, které nám organizátoři pošlou v září.
Gratulujeme.

Provoz od 24. května 2021

Na základě rozhodnutí vlády bude od pondělí 24. května povolena osobní přítomnost:

 • všech dětí v MŠ – bez testování a roušek
 • všech žáků ZŠ - testování 1x týdně, chirurgické roušky nebo respirátory


Obědy budou automaticky přihlášeny.

Projekt Společný jazyk – společná budoucnost

ZŠ Čestice navázala v rámci  projektu podporovaného Evropskou unií v tomto školním roce nové partnertství se základní školou Grundschule Schönberg v Bavorsku. Čestické děti se mohly přihlásit do nepovinného kroužku němčiny. Na bavorské straně probíhá kroužek češtiny.

Výuka začala v říjnu minulého roku. Smyslem projektu je, aby se děti naučily základům jazyka našich sousedů, poznaly nové kamarády a jejich zemi. To vše při osobním setkávání. Tomu ovšem nepřála koronavirová situace. Vyučování probíhalo online, společná akce byla nakonec uspořádána také online.

Děti se tak konečně mohly setkat se svými německými vrstevníky. V úterý 18. května 2021 se na platformě DINA.international uskutečnila společná jazyková animace.

Celou akci provázeli česky a německy 2 jazykoví moderátoři. Nejprve se děti navzájem představily, střídavě v němčině a češtině, poté si zahrály několik jazykových a pohybových her, také střídavě v češtině a v němčině. Na otázku moderátorů, jak se jim setkání líbilo,  hodnotili všichni palcem nahoru. Na závěr děti vyjádřily přání, aby se mohly setkat osobně.

Projekt pokračuje ještě příští školní rok, tak doufejme, že k osobním kontaktům dojde.

Děti prožily příjemné odpoledne se svými novými německými kamarády, něco nového se naučily, získaly praktickou zkušenost s cizím jazykem a hlavně mají motivaci k učení se němčiny.

Byli jste moc šikovní, milí malí němčináři, mám z vás radost!

Dana Křížová

lektorka

Volby do školské rady na období 2021 - 2024

Informace k volbámInformace k volbám

NávratkaNávratka

eTwinning

V těchto dnech v naší škole končíme projekt eTwinning, do kterého jsme se letos zapojili se sedmáky a osmáky. Letos jsme vybrali aktuální téma Covid 19 Abnormal - Not me a připojili se k několika dalším školám z Turecka, Rumunska a Polska. 

Původně jsme si tímto projektem chtěli jen trochu oživit distanční výuku a navázat nové kontakty na komunikaci v angličtině, ale záhy jsme zjistili, že jsme našli tým velice akčních tureckých kolegů. 

Od dubna jsme tedy intenzivně každý týden pracovali na zadaných úkolech, zkoušeli různé zajímavé aplikace a programy na vytváření loga, sloganu, kreslili jsme obrázky a dělali koláže. Měli jsme dokonce několik online setkání se studenty z ostatních škol. 

Ke konci projektu se už pracovalo v týmech namíchaných z různých evropských škol a vymýšlela se společná báseň Akrostich. Závěrečná práce bylo vytvoření společné elektronické online knihy o hrdinovi v době Covidu. 

(Odkaz ke shlédnutí eBooku zde:

https://www.storyjumper.com/book/showframe/108318616/60afcea9b4744#page/1 )


Práce všech škol zapojených do projektu možné si prohlédnout v této online výstavě, i naše škola zde má několik svých panelů.

https://www.emaze.com/@AOTQWLFIW/welcome-to-the-exhibition-of-e-twinning-prject-covid-19


Děkuji všem zúčastněným žákům z naší školy za snahu a aktivitu, s jakou se do projektu zapojili, za jejich volný čas, který museli obětovat někdy i o víkendu nebo po večerech, kdy byla jedinečná možnost sejít se s partnery z různých časových pásem. Myslím si, že se jim investovaná energie v životě rozhodně bude hodit!


Hana Rezková

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání - rozhodnutí

Hromadné rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzděláváníHromadné rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Kandidátní listina

pro volby do školské rady při Základní škole a Mateřské škole Čestice

konané dne 28. 6. 2021

Kandidáti:

1. Michal Němec, MBA; Zahorčice

2. Karolína Probst; Čestice


Výsledky voleb do školské rady

Volby do školské rady proběhly dne 28. června 2021 od 11:00 do 16:30 hodin. Dostavilo se 28 zákonných zástupců žáků, účast je zaznamenána na prezenčních listinách – seznamech žáků celé školy. Každý zákonný zástupce obdržel hlasovací lístek, který po označení kandidáta, kterého volí, vhodil do hlasovací urny.

 Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

a) pan Michal Němec byl zvolen 25 hlasy z 28 hlasovacích lístků

b) paní Karolína Probst získala 3 hlasy z 28 hlasovacích lístků

 Děkujeme všem zákonným zástupcům, kteří se zúčastnili voleb.

Krajské kolo Mladého zdravotníka

Po vyhraném okresním kole Mladého zdravotníka ve Strakonicích jsme postoupily do krajského kola v Písku ve složení Bára, Jíťa, Verča, Anča a Natka. S doprovodem Áji jsme se okolo 7 h sešly ve Strakonicích na nádraží, kde už nás čekal mikrobus, který nás dopravil okolo tři čtvrtě na osm na místo konání. Při soutěži jsme plnily různé úkoly na stanovištích, např. jsme ošetřovaly tepenné krvácení, zlomenou ruku, opilé děti, vytahovaly jsme zraněné z auta a jiné. Kromě 5 zdravotnických disciplín byly ještě 2 stanoviště od HZS Písek, kde jsme stříkaly džberovkou a skládaly evakuační zavazadlo. Celkem soutěžilo 7 týmů. Po skončení soutěží jsme dostaly oběd a čekaly na výsledky. V odreagovací soutěži od hasičů jsme se umístily na 1.místě s časy 6s na džberovce a 23s na evakuačním zavazadle. Ve zdravotnických disciplínách jsme se celkově umístily také celkem úspěšně - na 3.místě. Po vyhodnocení jsme se vydaly domů společně s vacovskou školou, která měla vlastní autobus a svezla nás až do Čestic. Při přípravách na záchranářské disciplíny jsme se naučily plno nových věcí, které se nám budou určitě hodit i v dalších letech.

                                                                                         Zapsala Natálie Brožovská

POKOS

POKOS neboli příprava občana k obraně státu je branný závod, který pořádá KVV Č.Budějovice. Družstva ze škol Jč.kraje nominují obce s rozšířenou působností.

Anča, Jíťa, Milan, Matyáš, Tonda a Petr- neboli ti, co se nás rozhodli reprezentovat na tomto krajském kole, se sešli ve Strakonicích na nádraží a vlakem odjeli do Českých Budějovic, kde se po dvouleté pauze konala soutěž v neomezeném počtu – sešlo se 16 družstev. Cestou ve vlaku jsme si opakovaliuzlování, otázky a celkově se připravovali na to, co nás na soutěži čekalo.Z nádraží jsme se poté přesunuli na Výstaviště, na kterém se kromě Pokosu slavil i Den dětí s armádou, kde návštěvníci kromě vojenské techniky mohli najít i hasiče, záchranáře a policii. 

Když jsme si odložili věci, přesunuli jsme se na nástup, kde nám bylo řečeno, jak bude dnešní soutěž probíhat. Následně jsme vyrazili na stanoviště, kde na nás čekalo dřepování, klikování, sedy lehy, orientace v mapách, střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl a do dálky, první pomoc a další, celkem 17. stanovišť, ať už na čas nebo na nejvyšší počet bodů. Když jsme prošli všechna stanoviště, šli jsme na oběd a čekali na vyhlášení. A popravně? Nikdo z nás nečekal, že se dostaneme  až na 2.místo. Převzali jsme si ceny, sbalili si věci a ve 14h nám odjížděl vlak, se kterým jsme se svezli zpět do Strakonic, kde už na nás čekal odvoz, v podobě našich rodičů, kteří z našeho úspěchu byli stejně nadšení, jako my. 

 

                                                                                           Zapsala Anna Jonášová

Den otevřených dveří a školní slavnost

V pátek 10. 6. 2022 jsme oficiálně otevřeli přístavbu naší školy. Jak slavnostní odpoledne probíhalo, si můžete prohlédnout v přiložených odkazech.

Základní škola a Mateřská škola Čestice, okres Strakonice, Čestice 148, příspěvková organizace

Created by © 2017 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy