Exkurze na meteorologickou stanici na Churáňově - 1 (2)
www.skolacestice.cz