Návštěva Burzy škol a Euroškoly Strakonice - 1 (9)
www.skolacestice.cz