logotyp

Aktuality

Pozvánka na školní slavnost

Pozvánka na školní slavnost

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 20. 6. 2023 v 15.00 hodin v mateřské škole.

Přerušení provozu mateřské školy o hlavních prázdninách

Oznámení o přerušeníOznámení o přerušení

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání

Seznam přijatých žáků do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024Seznam přijatých žáků do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024

Zápis do 1. ročníku ZŠ

V pátek 14. dubna 2023 se na naší škole konal zápis k základnímu vzdělávání. Ve škole jsme přivítali 18 dětí se svými rodiči, prarodiči a sourozenci. O odklad přišli požádat zákonní zástupci čtyř dětí. Dodatečný zápis k základnímu vzdělávání se uskutečnil 5. května 2023 a dorazily na něj 3 děti. Setkání s budoucími prvňáčky bylo velmi příjemné a děti nadšeně předvedly, co všechno se za svůj život už stačily naučit. Domů si odnesly upomínkový list na tuto důležitou událost a drobný dáreček od žáků ze školní družiny. Všichni se již těšíme na další setkání.

Noční velikonoční běh 5. 4. 2023

Dne 5. dubna se uskutečnil první ročník Nočního velikonočního běhu. Tuto akci uspořádala ZŠ a MŠ Čestice ve spolupráci se Sdružením rodičů. Aktivně se zúčastnilo 135 běžců a všichni celkem uběhli 696 km, což je přibližně vzdálenost z Čestic až k Jadranu - k chorvatské Pule.
Na nádvoří bylo pro běžce připraveno drobné občerstvení a pro děti malý suvenýr. V průběhu celé akce panovala příjemná atmosféra a nikdo se na trase neztratil ani nezranil.
Doufáme, že jsme tímto založili novou tradici. Všem děkujeme za účast i pomoc a těšíme se na další ročník.

Velikonoční dílny 5. 4. 2023

Pionýrský sedmikvítek

Oblastní kolo - článekOblastní kolo - článek

Noční velikonoční běh

Noční velikonoční běhVe středu 5. 4. 2023 ZŠ a MŠ Čestice ve spolupráci se Sdružením rodičů pořádá Noční velikonoční běh od 19.00 do 21.00 hodin. Start je na zámku v Česticích. Trasa je dlouhá asi 3 km, vede ulicemi městyse. Mapka bude k dispozici na startu, v cíli Vás čeká malé občerstvení. Kdo se necítí na běh, může trasu projít pěšky. Všichni jste srdečně zváni.

Změna výše stravného od 1. dubna 2023

Oznámení o změněOznámení o změně

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024

Informace k zápisuInformace k zápisu

Kritéria k přijetíKritéria k přijetí

Desatero pro rodiče dětíDesatero pro rodiče dětí

Přerušení provozu mateřské školy o jarních prázdninách

Oznámení o přerušeníOznámení o přerušení

Vzpomínka na paní učitelku Kramlovou

Nekrolog Jarmily Kramlové (23.11.1929 - 13.1.2023)

Školní psycholog v naší škole

Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou České Budějovice se nám podařilo z Operačního programu Jan Amos Komenský zajistit školního psychologa – Mgr. Barboru Šmídovou. Školní psycholog se postupně stává standartní součástí škol. V naší škole bude Mgr. Šmídová přítomna každý čtvrtek. Cílem jejího působení bude udržování dobrého třídního i školního klimatu a řešení aktuálních obtíží. Na školního psychologa se mohou obracet žáci i rodiče.

PF 2023

PF 2023

My v tom Jihočechy nenecháme

Vážení rodiče,
naše škola se zapojí do dotačního programu My v tom Jihočechy nenecháme. Žádosti je možné podávat nejpozději do 10. 1. 2023 v ředitelně školy. Informace k programu naleznete v odkazu níže. 

Finanční prostředky budou poskytnuty žadatelům bezhotovostním převodem až po přiznání dotace Zastupitelstvem Jihočeského kraje během 1. poloviny roku 2023.


Informace k programu

Odebírání obědů v době nemoci

Oběd ze školní jídelny je možno si vyzvednout pouze první den neplánované nepřítomnosti žáka v jídlonosiči v době výdeje oběda od 11:30 do 12:00 hodin. V ostatní dny nepřítomnosti nemá žák na dotovaný oběd nárok.

Zdůvodnění:
Školský zákon stanovuje, že dětem v mateřských školách, žákům základních škol je poskytována dotace na mzdové a věcné režie školního stravování po dobu jejich pobytu ve škole. Rodiče platí pouze náklady na potraviny. Pokud dítě není ve škole, nárok na dotaci ztrácí. Prováděcí vyhláška o školním stravování stanovuje, že první den neplánované nepřítomnosti strávníka se nepočítá. Pokud dítě onemocní a nestačí si odhlásit oběd, první den nemoci na dotovaný oběd nárok má. Oběd se tedy může odnést domů nebo prostě propadne.

Turnaj ve florbale - starší žáci

Florbalový turnaj - 6. prosinceFlorbalový turnaj - 6. prosince

Šupčíkův závod ve šplhu

Zpráva + výsledkyZpráva + výsledky

Přerušení provozu o vánočních prázdninách

Oznámení o přerušeníOznámení o přerušení

Turnaj ve florbale - mladší žáci

Florbalový turnaj - 22. listopaduFlorbalový turnaj - 22. listopadu

Koncert pro Stonožku

Ve středu 23. listopadu se uskutečnil v Kostele sv. Markéty ve Strakonicích koncert pro Stonožku. Zazpívaly zde sbory ze ZŠ Čestice, ZŠ Dukelská Strakonice, ZŠ Štěkeň a sbor PePř.

Videogalerie

Vyhlášení výsledků 28. ročníku Čestického bramboru aneb Bylo nebylo

Ve čtvrtek 24. 11. se úspěšní autoři literárních a výtvarných prací setkali v sále Lidového domu v Česticích, aby si zde převzali zaslouženou cenu.

Díky tématu letošního ročníku, se dopoledne neslo v pohádkovém duchu. Ale bylo také vážné, když jsme zavzpomínali na Josefa Křešničku, který stál u zrodu této soutěže. Nejdůležitější však byli již výše zmínění autoři oceněných prací.

Výtvarné práce jsme si mohli v sále prohlédnout, literární si poslechnout. Zde je třeba poděkovat herci Vilému Udatnému, který se ujal čtení básní (a nejen básní) umístěných na prvním místě, a ukázal, jak důležitá je pro vyznění textu práce s hlasem.

Celým dopolednem nás provázeli naši deváťáci Tereza Strnadová a Jakub Valenta.  O hudební program se postaral nejen pěvecký sbor, ale také jeden z hostů, Václav Novák, který nám zazpíval píseň o Sněhurce.

Dopoledne bylo zakončeno za zvuku bubnů, jak jinak, než vyhlášením nového tématu -  ,,Když zavřu oči….”

V závěru článku bych ráda poděkovala nejen těm, kteří se vyhlášení výsledků zúčastnili, ale všem, kteří se do soutěže zapojili a věnovali tvorbě svůj volný čas. 

Mgr. Barbora Tomanová

Doučování žáků

ZŠ Čestice je zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Digitalizujeme školu

Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Třídní schůzky a schůzka Sdružení rodičů

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se konají dne 10. 11. 2022 od 15.15 v jednotlivých třídách. Schůzka Sdružení rodičů poté proběhne od 16.00 ve školní jídelně.

Společný jazyk - společná budoucnost

Exkurze v Techmanii v PlzniExkurze v Techmanii v Plzni

Přerušení provozu mateřské školy o podzimních prázdninách

Oznámení o přerušeníOznámení o přerušení

Ukliďme městys Čestice

Naše škola se opět zapojila do celostátní akce Ukliďme Česko. Dali jsme si za cíl uklidit městys Čestice a jeho nejbližší okolí. Akce proběhla v pátek 23. září. Do úklidu se zapojili žáci všech ročníků se svými učiteli.

Fotogalerie

Pohyb pro ženy - nabídka pro maminky (nejen) čestických školáků

Pohyb pro ženy - nabídka pro maminky (nejen) čestických školákůVážení rodiče - milé maminky, informujeme vás o možnosti účastnit se otevřených lekcí / individuálních tréninků v oboru "Zdravotní tělovýchovy" pro ženy, které vede paní Klára Benešová, maminka jednoho z našich druháčků.

Kroužky v ZŠ Čestice

Nabídka kroužkůNabídka kroužků

Seminář a degustace v rámci Skutečně zdravé školy

V pondělí 12. září 2022 proběhl v rámci programu Skutečně zdravá škola praktický seminář pro kuchařky spojený s ochutnávkou pro veřejnost Jak vařit z čerstvých sezónních potravin. Účastnice vařily např. luštěninový dip, zeleninové muffiny, jáhlový pudink, jahelník se švestkami a jablky, karbanátky z červené řepy se slunečnicovými semínky, netradiční saláty... Děkujeme Ing. Lence Pokorné za inspiraci a rady do kuchyně.

Fotogalerie

Organizace prvního týdne školního roku 2022/23

První ročník
1. 9. 2022 začne vyučování v 7:30 hodin a skončí přibližně v 9:00 až 9:30 hodin. Prvňáčci si s sebou vezmou aktovku, přezůvky a zámeček na skříňku do šatny.
2. 9. bude vyučování končit po čtvrté vyučovací hodině.

Druhý až devátý ročník
První školní den budou žáci končit po třetí vyučovací hodině.
2. 9. bude vyučování ukončeno nejdéle po páté vyučovací hodině.

Školní jídelna
První školní den bude oběd zajištěn pro žáky 2. až 9. ročníku, kteří ho budou mít do 31. 8. zaplacen (hotově nebo inkasem).
Žáci 1. ročníku mají oběd přihlášen od 2. 9.

Školní družina
Provoz školní družiny bude zahájen již od 1. 9. 


Podatelna

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat

Základní škola a Mateřská škola Čestice,

387 19 Čestice 148

 

Úřední hodiny podatelny

pondělí – pátek 8.00 – 15.00 hod

Elektronická adresa podatelny, adresa elektronické pošty

zscestice@tiscali.cz

Datová schránka

anhmcjz

Další možnosti elektronické komunikace

 

Přehled datových formátů, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů

Acrobat Reader (.pdf), obrazové přílohy (.jpg, .jpeg/jfif, .tif/tiff, .png, .mpeg-2, .mpeg-1, .gif), zvukové přílohy (.mp3, .mp2, .pcm, .wav), databázové přílohy (.xml), textové přílohy (.doc/docx/rtf, .txt, .xls).

 

Podatelna v žádném případě nepřijímá spustitelné soubory (*.com, *.exe, *.vbs, *.pif atd.)!

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů

Datové zprávy lze doručit na technických nosičích - CD, DVD, flash disk.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných systémem

Pokud datová zpráva obsahuje škodlivý kód, není považována za doručenou na podatelnu.


Elektronická podatelna provádí kontrolu, zda přijaté podání v elektronické podobě je čitelné, zda je podepsala osoba uvedená na kvalifikovaném certifikátu a zda je certifikát platný. Pokud je při této kontrole zjištěno, že toto podání má vady, postupuje se dále dle příslušných ustanovení správního řádu.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu, který není podáním nebo podnětem a nelze jej vyřídit podle jiného právního předpisu

Pokud příjemce zjistí, že dokument doručený v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopna určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění.

 

Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, příjemce dokument dále nezpracovává. Není-li příjemce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

RYCHLÝ KONTAKT

Kontakty

Základní škola
a Mateřská škola Čestice
Čestice 148, 387 19
Zřizovatel: Městys Čestice
Právní forma:
Příspěvková organizace

ID: anhmcjz

IČO: 70940185
DIČ: CZ 70940185

Vedení školy:
ředitelka školy - 776 212 288
zástupkyně - 721 886 178
družina Vlková - 725 361 382
družina Suchá - 739 031 224
družina Sluková - 723 485 830
účetní, kancelář - 777 126 030
koordinátor ICT - 777 126 988
školní psycholog - 722 973 316

školní jídelna - 773 337 611
mateřská škola - 776 760 088

MŠ - třída Myšky - 773 337 655
MŠ - třída Ježci - 773 337 644

E-mail: zscestice@tiscali.cz

bankovní účty:
174 989 576/0300 (inkasa)
289 850 048/0300 (ŠOP)

NÁSTĚNKA

ŠKOLNÍ POKLADNA

obrázek
ID školy pro registraci: 70940185

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

obrázek

STRAVA.CZ

obrázek
obrázek
Od 6.1.2020 nabízí jídelna možnost odběru obědů pro veřejnost. Přihlašovat se je možné v kanceláři školní jídelny.
Více v sekci Školní jídelna - Formuláře jídelny.

Školní družina

obrázek
Vážení rodiče, kvůli zvýšení bezpečnosti našich žáků vás žádáme, abyste do budovy školy vcházeli jen po předchozí domluvě s vyučujícím.
Domů
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů

Created by © 2017 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy