Zahradní slavnost

Dne 26. května 2017 uspořádala naše škola Zahradní slavnost. Moderátorem se pro toto odpoledne stal Janek Zábranský a Eliška Kulířová z 5. třídy. Program akce byl velmi pestrý. Vystoupily děti z tanečních kroužků zaměřených na country i lidové tance, poslechli jsme si také školní pěvecký sbor a hru na hudební nástroje žáků soukromé umělecké školy. Úspěch měla také představení 2. a 3.třídy. Slavnost se odehrávala na zahradě školy, kde si někteří žáci připravili stanoviště s občerstvením nebo soutěžemi pro děti. Děkujeme všem, kdo se účastnil tohoto příjemného odpoledne a dík patří také rodičům, kteří se přišli na naši slavnost podívat.

 

Pěvecká soutěž

Pěvecká soutěž
Ve čtvrtek 31. 3. 2017 jsme uspořádali ve škole školní kolo pěvecké soutěže – Jihočeský zvonek. V úvodu jsme společně zavzpomínali na skvělou zpěvačku Věru Špinarovou, která v neděli 26. 3. 2017 zemřela, a vyslechli její nejznámější hit ,, Jednou se vrátíš ´´.
A soutěž mohla začít. Celkem soutěžilo 24 žáků z celé školy. Výkony byly velmi vyrovnané. Dětská porota, která měla vybrat jen 4 postupující žáky do okresního kola, to měla velmi náročné. Některé výkony byly okouzlující a roztomilé, jiné nám vháněly slzy do očí. Děti intonovaly čistě, rytmicky správně a s velkou chutí a přesvědčením.
Mezi jednotlivými pěveckými kategoriemi vystupovali mladí muzikanti z 1. stupně, kteří předvedli čtyřruční a sólovou hru na klavír, klarinet i akordeon. Potleskem jsme opravdu nešetřili, neboť i výkony mladých muzikantů byly výborné.
A jak to dopadlo? O. kategorie 1. místo Jenda Vilánek
2. místo Jan Hartl
3. místo Lucie Zdeňková a Petr Kvěch
I. kategorie 1. místo Anežka Hartlová a Veronika Novotná
2. místo Barbora Zdeňková
3. místo Natálie Strnadová a Matěj Václavík
IV. kategorie 1. místo Zuzana Novotná a Karolína Levá
Do okresního kola do Strakonic postoupily: Anežka Hartlová, Veronika Novotná, Zuzana Novotná a Karolína Levá.
V okresním kole, které se konalo 6. 4. 2017 v DDM ve Strakonicích, získala Anežka Hartlová a Zuzana Novotná BRONZOVÉ PÁSMO. Gratulujeme!
Blahopřejeme a děkujeme všem dětem, které se zúčastnily školního kola a těšíme se na další hudební a pěveckou událost.
Mgr. Irena Hartlová

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA