Aktuality

Recitační soutěž - školní kolo

Recitační soutěž - školní kolo

Dne 1. 3. 2018 proběhla v naší škole recitační soutěž. Školního kola se účastnilo celkem 39 žáků z 1. a 2. stupně. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Z každé kategorie první dva nejlepší žáci dále postupují do okresního kola ve Strakonicích, které se koná pro první stupeň 21. března a pro druhý stupeň 23. března. Recitátory hodnotila jak žákovská porota (na fotce), tak učitelé. Pochvalu si zaslouží všichni žáci, kteří recitovali, a postupujícím do okresního kola přejeme hodně úspěchů.
Pro další fotky klikněte na foto.

Výsledky školního kola

I. kategorie

 1. místo - Jan Vilánek, Jan Hartl

 2. místo - Kristina Bártíková, Leona Hradecká

 3. místo - Šárka Václavíková, Martin Rod, Šárka Smolová

 

II. kategorie

 1. místo - Barbora Zdeňková

 2. místo - Natálie Dolíšková

 3. místo - Václav Mikeš

   

III. kategorie

 1. místo - Nicol Kiliánová

 2. místo - Janek Zábranský

 3. místo - Aneta Valentová, Magdalena Němcová

   

IV. kategorie

 1. místo - Monika Švecová

 2. místo - Miroslav Ráb

 3. místo - Zdeněk Peleška

Volba do školské rady – 12. 4. 2018

Volba do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků proběhne dne 12. 4. 2018 v respiriu základní školy v době konzultací (třídních schůzek) od 15.15 do 17.00 ...
Více informací

Barevný olympijský týden

Barevný olympijský týdenMinulý týden 19.2. - 23.2. se na naší škole pořádal barevný olympijský týden. Více ve fotogalerii - pro odkaz klikněte na foto.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základní školy

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Čestice po dohodě se zřizovatelem stanovuje tato kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání:
Žáci ...
Více informací

Zápis žáka k povinné školní docházce do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019 do Základní školy a Mateřské školy Čestice

Zápis se koná v souladu s § 36, § 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)v pátek 6. dubna 2018 od 12.00 do 18.00 hodin v budově základní školy Aby bylo dítě zapsáno, musí ...
Více informací

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Čestice po dohodě se zřizovatelem stanovuje tato kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
Děti budou k ...
Více informací

Základní škola a Mateřská škola Čestice, Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání

Zápisk povinnému předškolnímu vzdělávánípro školní rok 2018/2019 Zápis se koná podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném ...
Více informací

Peer program První pomoc při úrazech


V rámci programu prevence se uskutečnil v naší ZŠ Čestice minulý týden peer program, ve kterém žákyně 8. a 9. třídy připravili pro své mladší spolužáky přednášku a s nácvikem k důležitému tématu prevence – První pomoci při úrazech. Pro 1, 2, 3 a 4 třídu byl program zaměřen na prevenci a ošetření úrazů, které se mohou stát v přírodě, domácnosti, u vody, ve škole nebo na silnici. Žáci získali a procvičili si vědomosti jak úraz ošetřit, ať už se jedná o štípnutí, spáleninu, odřeninu, řeznou ránu nebo jak postupovat pokud se jedná o větší úraz např. zlomeninu, otřes mozku apod. Procvičovali, jak postupovat při zajištění stabilizované polohy a jak zavolat pomoc záchranné služby na tel. 155. Všechny témata byla přednášejícími žáky velmi dobře připravena. Jako lektoři se podíleli Zuzana Novotná, Lucie Kulířová, Eliška Janusová,

Mgr. Roman Heimlich

Rozdávání pololetních vysvědčení ve 4. třídě.

31.1. 2018 se i na naší škole rozdával výpis vysvědčení za 1. pololetí. V letošním roce vysvědčení dostalo 165 žáků, z toho jeden žák má individuální vzdělávání podle §41 ŠZ.

Poděkování

Děkujeme majitelům firmy Řeznictví Švehla z Nuzína za úžasný předvánoční dárek - plnou tašku loje pro sýkorky a další ptačí drobotinu.

 Marie Linhartová

Turnaj žáků ve florbale ve Strakonicích

Ve středu 6. prosince jsme se zúčastnili turnaje žáků ve florbale ve Strakonicích. Přestože jsme měli nejmladší tým a velmi těžké soupeře, bojovali jsme o co nejlepší výsledky. Postupně jsme se utkali s týmy s těmito výsledky: se ZŠ Čelakovskou 2:5, ZŠ Dukelskou 1:6, ZŠ Volyně 1:2, ZŠ Blatná JAK 0:6, ZŠ Blatná TGM 1:2. Branky stříleli 2x Matěj Václavík a Milan Švec a 1x Lukáš Grabmüller. Hráli jsme v sestavě: Lukáš Grabmüller, Matěj Čajan, Radek Nikodém, Antonín Matějka, Milan Švec, Matěj Václavík, Jiří Stropnický a Ladislav Jonáš.

Mikuláš ve školce a škole

Poněvadž se blíží doba vánoc, navštívili i naši školku a školu Mikuláš, Anděl a čerti.

Čestický brambor 2017

 

     

      Dne 23. listopadu pořádala naše škola již po třiadvacáté slavnostní vyhodnocení soutěže O čestický brambor v sále Lidového domu v Česticích. Jedná se o literárně – výtvarnou soutěž, v níž soutěží žáci ve třech kategoriích. Do první kategorie patří práce dětí od první do třetí třídy, do druhé kategorie řadíme práce od čtvrté do šesté třídy a do třetí kategorie náleží práce žáků od sedmé do deváté třídy.Akce se účastnili soutěžící, učitelé, rodiče, prarodiče a pozvaní hosté – bývalé ředitelky naší školy paní Květoslava Nováková, paní Helena Petrová a paní Marie Radová. Pozvání také přijala zakladatelka této soutěže a kronikářka Městyse Čestice paní Mgr. Věra Rodová. Dalším hostem byl pan Ing. Ivo Kraml se svou maminkou paní Jarmilou Kramlovou, bývalou učitelkou naší školy, který vydal knížku pana Josefa Křešničky Pohádky ze šumavského Podlesí. Akce se též účastnila paní Ing. Helena Šašková, bývalá starostka obce Dřešín. Významným hostem byla paní Helena Brejchová - Vrábková, spisovatelka, autorka knih pro dospělé i pro děti. Velmi poutavě vyprávěla o svých knihách a o tom, jak začínala psát už na základní škole. V sobotu 25. 11. 2017 by se pan Josef Křešnička, který byl u zrodu této soutěže, dožil 78 let. Letos jsme si připomněli 20 let od jeho smrti. Byl to člověk s literárním duchem.

      Tentokrát děti psaly a výtvarně tvořily na téma Tajemství. Zúčastnilo se celkem 14 škol z Prachaticka, Strakonicka a Blatenska – základní školy z Vacova, Cehnic, Volenic, Strakonic (Dukelská, Povážská), Radomyšle, Katovic, Čestic, Střelských Hoštic, dále pak Gymnázium Strakonice, Domov Petra Mačkov, Dětský domov Volyně, ZUŠ Blatná a ZUŠ Březnice. Komise ve složení Eva Žejdlová, Anna Uhlířová, Marcela Ouředníková a Alena Vlková zhlédla a ohodnotila 256 výtvarných prací. 68 literárních prací přečetla hodnotící komise ve složení Martina Kalová, Barbora Tomanová, Anna Uhlířová, Jitka Bártíková, poradní hlas měla paní Věra Rodová. Práce žáků byly velmi zdařilé a bylo vidět, že každý má nějaké svoje tajemství. Pro příští čtyřiadvacátý ročník bylo vyhlášeno téma Tvář Země.

Mgr. Anna Uhlířová

 

 

Čestický brambor 2017

Čestický brambor 2017 - výtvarné práce

ČESTICKÝ BRAMBOR - 2017, vyhodnocení výtvarné soutěže

Prostorové práce

I. kategorie

1. místo - Školní družina ZŠ a MŠ Katovice
1. místo - kol. 2. třídy ZŠ a MŠ Vacov

2.místo - kol. 1. třídy, ZŠ a MŠ Vacov
2. místo - Školní družina ZŠ a MŠ Čestice

3.místo - ZŠ Povážská Strakonice –
Adéla Bergerová – 3.A, Vladimír Franc – 4.A,
Monika Vršecká – 2.B, Matěj Vršecký – 3.B,
Michal Kovář – 1.A
3. místo - kol. 1. třídy - Skřítek, ZŠ a MŠ Volenice

II. kategorie

1. místo - kol. 4.třídy – Tajemství těla, ZŠ a MŠ Čestice

2. místo – kol. 4.třídy – Tajemství pravěkých zvířat, ZŠ a MŠ Čestice

III. kategorie

1. místo - Kristýna Němejcová – 7.A, ZŠ Dukelská Strakonice

2. místo - Lucie Lazarová, Darek Štrob, František Kovář – 7.M,
ZŠ Dukelská Strakonice

Kolektivní práce

I. kategorie

1. místo - kol. 1. třídy, ZŠ a MŠ Čestice

2. místo - kol. 3. třídy, ZŠ a MŠ Vacov

3. místo - kol. 3.A třídy, ZŠ Povážská Strakonice

II. kategorie

2. místo - kol. 4. třídy - Tajemství vesmíru, ZŠ a MŠ Vacov

3. místo - kol. 6. třídy, ZŠ a MŠ Čestice

III. kategorie

1. místo - kol. 8. třídy, ZŠ a MŠ Čestice

1. místo - Tajemná žena – Veronika Klasová, Romana Pelešková – 8.tř.
ZŠ Radomyšl

1. místo - Ztracená dimenze – Vlastimil Reiter, Josef Beneš, Ondřej
Štěpán – 8. tř. ZŠ Radomyšl

1. místo - Léto v zimě – Kristýna Nováková, Ellen Gebelová, 8.tř.
ZŠ Radomyšl

2. místo - Bláhová, Breibischová, Švejdová – 9. C, ZŠ Dukelská
Strakonice

3. místo – Kristýna Kotrcová, Lucie Pojslová, Veronika Kozáková – 8.M,
ZŠ Dukelská Strakonice

3. místo - kol. 7. třídy, ZŠ a MŠ Čestice

Jednotlivci – výkresy

I. kategorie

1. místo - Linda Kůrková, 2. A, ZŠ Dukelská Strakonice

1. místo - David Beneš, ZUŠ Blatná

1. místo - Magdalena Maršíková, ZUŠ Blatná

2. místo - Bára Bláhová, 2.A, ZŠ Dukelská Strakonice

2. místo - Natálie Rybová, ZUŠ Blatná

3. místo - Silvie Korousová, ZUŠ Blatná

3. místo - Radek Borovič – 1. třída, ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

II. kategorie

1. místo - Simona Šoffrová, 4. třída, ZUŠ Březnice

1. místo – Štěpánka Šťastná, 4. třída, ZUŠ Březnice

2. místo - Jan Polák, 4.A, ZŠ Dukelská Strakonice

2. místo - Dominik Sůsa, 6. třída, ZŠ a MŠ Katovice

III. kategorie

1. místo – Eliška Slavíčková, Gymnázium Strakonice

1. místo - Eliška Čechová, 8. třída, ZŠ a MŠ Cehnice

1. místo - David Vastl, 8. třída, ZŠ a MŠ Čestice

1. místo - Anežka Bolinová, ZUŠ Blatná

1. místo - Martin Řanda, ZUŠ Blatná

2. místo - Markéta Nováková, Gymnázim Strakonice

2. místo – Václav Havelec, 7. třída, ZŠ a MŠ Katovice

2. místo – Marián Kristián Mařík, Gymnázium Strakonice

2. místo - Petra Vachtová, 9. třída, ZŠ a MŠ Cehnice

2. místo - Adéla Randáková, 7. třída, ZŠ a MŠ Čestice

3. místo - David Turek, 6. třída, ZŠ a MŠ Cehnice

3. místo - Tereza Krtková, 7. třída, ZŠ a MŠ Čestice

3. místo - Kristýna Němejcová, 7.A, Dukelská Strakonice

3. místo - Zuzana Roubalová, ZUŠ Blatná

3. místo - Kristýna Krejčová – 8. třída, Dětský domov Volyně

Ocenění za účast
Domov Petra Mačkov

Čestický brambor - 2017, vyhodnocení literární soutěže

Próza

I. kategorie ----------------------------------------

II. kategorie

1. místo - Matěj Václavík, 5.třída, ZŠ a MŠ Čestice
1. místo - Tomáš Martínek, 6. třída, ZŠ a MŠ Katovice

2. místo - Barbora Chvalová, 6. třída, ZŠ a MŠ Katovice
2. místo - Janek Zábranský, 6. třída, ZŠ a MŠ Čestice

3. místo - Zuzana Kratochvílová, třída 4.A, ZŠ Dukelská Strakonice
3. místo - Petr Kvěch, 4. třída, ZŠ a MŠ Čestice
3. místo - Filip Kozjura, 5. třída, ZŠ a MŠ Čestice

III. kategorie

1. místo - Tereza Kučerová, tercie, Gymnázium Strakonice
1. místo - Iveta Kouřimová, třída 8.M, ZŠ Dukelská Strakonice
1. místo - Klára Marková, třída 8.B, ZŠ Povážská Strakonice

2. místo - Denisa Matoušková, třída 7.B, ZŠ Dukelská Strakonice
2. místo - Zdeňka Kabourková, třída 9. B, ZŠ Radomyšl
2. místo - Adéla Knížková, třída 8.M, ZŠ Dukelská Strakonice

3. místo - Kristián Kopf, 7. třída, ZŠ a MŠ Čestice
3. místo - Nikola Székelyová, 7. třída, ZŠ a MŠ Čestice

Zvláštní ocenění –
divadelní hra - Kristýna a Karolína Krejčovy, 3.O, Gymnázium
Strakonice

Poezie

I. kategorie

1. místo - kol. žákyň 3. třídy, ZŠ a MŠ Čestice
Lucie Zdeňková, Adéla Hradecká, Šárka Smolová.
Adéla Makovcová, Kristina Bártíková

II. kategorie

1. místo - Pešková Anastázie, 6. třída, ZŠ a MŠ Katovice

2. místo - Vojtěch Vrzal, 5. třída, ZŠ a MŠ Čestice

3. místo - Anna Smilová, 6. třída, ZŠ a MŠ Čestice

3. místo - Šimon Martan a Milan Švec. 5. třída, ZŠ a MŠ Čestice

III. kategorie

1. místo - Denisa Poklopová, 8. třída, ZŠ Radomyšl
1. místo - Lucie Kulířová, 8. třída, ZŠ a MŠ Čestice

2. místo - Adam Vachulka, 9. třída, ZŠ Radomyšl
2. místo - Jaroslav Zahradník, třída 7.M, ZŠ Dukelská Strakonice
2. místo - Anna Václavíková, 7. třída, ZŠ a MŠ Čestice

3. místo - Adéla Jáchymová, 7. třída, ZŠ a MŠ Čestice
3. místo - Ladislav Jonáš, 8. třída, ZŠ a MŠ Čestice
3. místo - Tadeáš Tomášek, 8. třída, ZŠ a MŠ Čestice

Návštěva Burzy škol a Euroškoly Strakonice

Návštěva Burzy škol a Euroškoly Strakonice.

Návštěva Burzy škol a Euroškoly Strakonice.

V úterý 31. října navštívila 9. třída naší základní školy spolu s panem učitelem Romanem Heimlichem Burzu středních škol a učilišť, kterou pořádala Jihočeská hospodářská komora v Domě kultury ve Strakonicích. Burzy se zúčastnili představitelé středních škol a učilišt nejen ze Strakonicka, ale i z okolních okresů a prezentovali zde studijní obory, na které se v příštím školním roce budou moci žáci devátých tříd přihlásit. Žáci zde získali potřebné informace, které jsou důležité pro rozhodnutí, jaký studijní obor zvolit. Po skončení návštěvy Burzy škol jsme využili pozvání Euroškoly Strakonice, která pořádala pro vybrané základní školy interaktivní den „ Jak se nám tady žije“. Žáci se zde seznámili jak s obory které se na této škole vyučují, tak i s ukázkami z oborů. Vyzkoušeli si, jak se míchají nápoje a koktejly, šejkrování, umělecké vyřezávání z ovoce tzv. carving, z oboru reklamní grafiky si vyzkoušeli ozdobné tetování henou, výrobu reklamních placek a povrchovou ozdobnou úpravu lžiček, které si po zapečení mohli odnést. Návštěva Burzy škol byla velmi prospěšná a také akce Euroškoly se nám velmi líbila.

 Mgr. Roman Heimlich, třídní učitel

Třídní schůzky a sdružení rodičů

Ve čtvrtek 9.11. 2017 v 15:15 se konají třídní schůzky v kmenových třídách.
Od 16:00  se potom koná sdružení rodičů ve školní jídelně.
Zveme všechny rodiče!

Exkurze na meteorologickou stanici na Churáňově

Ve čtvrtek 12.10. se žáci 6.a 7.třídy zúčastnili v rámci výuky fyziky exkurze na meteorologickou stanici na Churáňově. Hned po příchodu se nás ujal pracovník stanice ve službě a provedl nás. Seznámili jsme se se všemi přístroji na stanici a poznali vše, co se zde měří a sleduje. Na závěr jsme se podívali i dovnitř malé stanice, prošli se po ochozu a vystoupili na střechu. Poznatky jsme si zaznamenávali do pracovního listu a využijeme je v hodinách fyziky.

Exkurze na meteorologickou stanici na Churáňově

Exkurze AVE CZ a zámek Červená Lhota

Exkurze - AVE CZ Jindřichův Hradec, zámek Červená Lhota

Exkurze - AVE CZ Jindřichův Hradec, zámek Červená LhotaVe dnech 13., 19. a 21. 9. 2017 jsme se postupně s žáky 2. - 9. třídy naší školy jeli podívat do firmy AVE CZ Jindřichův Hradec, kde jsme se seznámili s odpadovým hospodářstvím na skládce Fedrpuš. Děti zde nabraly plno zrakových, sluchových ale i čichových vjemů. Vedoucí skládky nás provedl po celém objektu a ukázal nám jednotlivé kopy roztříděného odpadu a dále pohovořil i o rekultivaci skládky pomocí zpracovávaného biodpadu, kterým hromadu směsného odpadu zahrnují. Právě u haldy rozkládajícího se bioodpadu nás zarazil nezaměnitelný pach metanu. Žáci mohli vidět i ovce, které se pásly na již zatravněné části skládky. Všichni jsme si odnesli dojmy a poznatky o tom, kde končí odpadky, které vyhazujeme do košů a popelnic.
   Po této zkušenosti jsme přejeli na nedaleký zámek Červená Lhota, kde jsme absolvovali hlavní prohlídkový okruh. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o historii a životě na tomto nádherném zámečku. Prohlídka byla zakončena vyprávěním napínavé pověsti o původu červené barvy zámku. Ne náhodou je spojována červená barva s krví...
   Plni dojmů jsme se všichni v pořádku vrátili domů.

Exkurze

19.09. 2017
Exkurze EVVO Jindřichův Hradec

Exkurze

13.09. 2017
Exkurze EVVO Jindřichův Hradec

Slavnostní zahájení školní roku 2017/2018

04.09. 2017

Nový školní rok 2017/2018 bude zahájen slavnostním shromážděním žáků a pasováním prvňáčků.

RYCHLÝ KONTAKT

Kontakty

Základní škola
a Mateřská škola Čestice
Čestice 148, 387 19
Zřizovatel: Městys Čestice
Právní forma:
Příspěvková organizace

ID: anhmcjz

IČO: 70940185
DIČ: CZ 70940185

Vedení školy: Mgr. Martina Kalová – ředitelka školy
Tel: +420 383 396 231
Mob.. +420 776 21 22 88

školní jídelna: +420 383 396 490
mateřská škola: +420 383 396 215, +420 776 760 088

E-mail: zscestice@tiscali.cz

NÁSTĚNKA

Školní družina

obrázek
Vážení rodiče, kvůli zvýšení bezpečnosti našich žáků vás žádáme, abyste do budovy školy vcházeli jen po předchozí domluvě s vyučujícím.

Rodičům budoucích prvňáčků

obrázek
Několik málo rad pro DOBRÝ START..
..KAŽDÉHO PRVŇÁČKA

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde

Aktuální jídelníček

Aktuální jídelníček pro týden naleznete zde.
Jméno:
Heslo:
Domů

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy