Přednáška Policie ČR

V pátek 6. května 2016 se v naší základní škole pro naše žáky konaly v rámci programu prevence přednášky uskutečněné ve spolupráci s Policií ČR. Přednášejícími byli
por. Mgr. Jaromíra Nováková z oddělení prevence Policie ČR ve Strakonicích a vedoucí obvodního oddělení Policie ČR ve Volyni npor. Bc. Petr Novák. Celý příspěvek

Přednáška v Kontaktním a krizovém centru ve Strakonicích

V pátek 29. dubna 2016 se zúčastnili žáci 9. ročníku naší ZŠ v rámci programu prevence přednášky v Krizovém a kontaktním centru ve Strakonicích. Pracovnice centra Bc. Pavla Slavíčková informovala naše žáky o poslání Kontaktního a krizového centra Prevent Strakonice a způsobu poskytovaných služeb. Celý příspěvek