Dopoledne s Policií ČR – vzdělávací akce v rámci školní prevence

Osobní bezpečí našich žáků ve škole i mimo školu je jednou z priorit naší ZŠ a MŠ Čestice. Proto se v pátek 10. února 2017 uskutečnily pro 1. stupeň naší základní školy vzdělávací akce ve spolupráci s Územním odborem Policie ČR ve Strakonicích. Por. Mgr. Jaromíra Nováková ze skupiny Tisku a Prevence seznamovala a procvičovala s žáky 1. a 2. třídy dopravně preventivní chování. Žáci se zdokonalovali v pravidlech chování chodců na pozemních komunikacích a základní orientaci v dopravních značkách. Zaměřili se také na pochopení významu pokynů příslušníků policie při řízení provozu a správnou reakci na světelné signály.

Pro 3., 4. a 5. ročník byly přednášky zaměřeny na velmi aktuální a nebezpečné zneužívání moderních technologií a sociálních sítí, facebooku a mobilních telefonů. Žáci byli seznamováni s riziky a důvěřivostí uživatelů při seznamování na internetu, s riziky a snadným zneužitím při vystavování osobních fotografií a videí a vznikem závislosti na virtuálním světě. Všechny přednášky byly doplňovány příklady z praxe a byly velice zajímavé a poučné.

Mgr. Roman Heimlich

Přednáška – Nový Zéland

V pondělí 6.2. 2017 naši školu navštívil pan Ing. Vladimír Jelínek. Procestoval Nový Zéland, kde pořídil mnoho krásných snímků čisté a malebné přírody, ale také poznal život u „Protinožců“. Během promítání se s námi podělil o tyto nezapomenutelné zážitky a přiblížil nám, jak to v této zemi na opačné straně světa vypadá. Děkujeme za poutavé vyprávění plné nových zajímavých informací.