logotyp

2018/2019

1. školní týden

V pondělí 3.9. 2018 zahájíme nový školní rok 2018/2019, v tento den bude z důvodu školení fungovat školní družina pouze do 11:00 hodin. V úterý 4.9. bude zrušeno odpolední vyučování. Žáci končí vyučování takto:
  • 1. třída  v 10:40
  • 2.-5. třída v 11:00
  • druhý stupeň v 11:30
Přejeme pohodový a úspěšný návrat do školních lavic.

Harmonogram na školní rok 2018/19

28. 8. 2018

1. pedagogické rada

3. 9. 2018

Začátek školního vyučování

29. a 30. 10. 2018

Podzimní prázdniny

14. 11. 2018

2. pedagogická rada

15. 11. 2018

Setkání Sdružení rodičů

15. 11. 2018

Třídní schůzky

22. 11. 2018

Čestický brambor

19. 12. 2018

Vánoční dílny

22. 12. 2018 - 2. 1. 2019

Vánoční prázdniny

3. 1. 2019

Nástup do školy

10. 1. 2019

Třídní schůzky

16. 1. 2019

3. pedagogická rada

31. 1. 2019

Ukončení 1. pololetí

1. 2. 2019

Pololetní prázdniny

11. 3.  – 15. 3. 2019

Jarní prázdniny

5. 4. 2019

Zápis do první třídy ZŠ

10. 4. 2019

4. pedagogická rada

11. 4. 2019

Třídní schůzky

18.4. a 19. 4. 2019

Velikonoční prázdniny

10. 5. 2019

Zápis k předškolnímu vzdělávání

6. 6. 2019

Konzultace s rodiči

7. 6. 2019

Zahradní slavnost, Den otevřených zahrad

19. 6. 2019

5. pedagogická rada

28. 6. 2019

Konec školního roku

1. 7. až 31. 8. 2019

Hlavní prázdniny

27. 8. 2019

1. pedagogické rada

2. 9. 2019

Začátek školního roku 2018/19

1. školní den - pasování na prvňáčky

Dnes 3. 9. 2018 jsme zahájili nový školní rok společným setkáním žáků, pedagogů, asistentů, nových prvňáčků, jejich rodičů a pana starosty v respiriu školy. Zazpívali jsme si společně písničku a rozloučili se tak s letními prázdninami. Následně paní ředitelka představila jednotlivé třídy a jejich třídní učitele a další zaměstnance školy. Poté pan starosta popřál hodně úspěchu stávajícím i novým žákům naší školy a všichni jsme sledovali slavnostní pasování prvňáčků. Ty si plné dojmů a smíšených pocitů pak odvedla jejich třídní paní učitelka do třídy, kde už spolu s jejich rodiči obdrželi první pokyny a informace o nastávajícím školním režimu. Ač byl tento den deštivý, většinu žáků neopustila dobrá nálada a všichni si s nadšením sdělovali zážitky z prázdnin. Doufáme, že všem vydrží optimismus i dobrá nálada co nejdéle a nový školní rok bude plný úspěchů a úsměvů.

Tonda Obal na cestách

Dnes 25.9. jsme se s naší školou zúčastnili ekologických přednášek v rámci vzdělávacího programu Tonda Obal prezentované společností EKO-KOM na téma třídění odpadu. Žáci 1. - 9. třídy se pomocí zajímavé prezentace dozvěděli, co všechno lze třídit, kam s odpadem, který nelze hodit do žádného kontejneru, a také co se s vytříděným odpadem dále děje. Děti si prakticky zkusily roztřídit obrázky s různými odpadky a na závěr přednášky byly odměněny drobnými dárky.
Více informací o tomto školním vzdělávacím programu najdete na stránkách: https://www.tonda-obal.cz/

Exkurze EVVO Horažďovice

V termínu 1.10. - 12.10. 2018 se naše škola zúčastnila exkurzí na téma separace a recyklace odpadů, jež byly součástí jihočeské informační kampaně realizované s finanční účastí Jihočeského kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM. Základní filosofií této kampaně je ŠKOLA ZAŘÍDÍ - KRAJ ZAPLATÍ.
Žáci od 1. do 9. třídy absolvovali zajímavé a poučné interaktivní přednášky, které mimo jiné poukazovaly na negativní dopad hromadícího se odpadu na přírodu a zvířata kolem nás. Doufáme, že děti nalezly nové možnosti, jak přispět k čistějšímu životnímu prostředí a jak omezit produkci odpadků v běžném životě.

Sázení národního stromu

Sázení národního stromu

Protidrogový vlak - Revolution train

V úterý 9. října jsme se třídou navštívili „Protidrogový vlak“ ve Strakonicích. Jedná se o vlak, který jezdí nejen po naší po republice, ale i do Německa. Prohlídka začala anonymním testem, kde se nás ptali, jak trávíme volný čas, jaké máme zkušenosti s alkoholem, cigaretami a drogami. Promítali nám film, který byl natočený podle pravdivého příběhu.
Postupně jsme procházeli jednotlivými vagóny, v nichž byla promítána vždy část filmu a následoval test s otázkami, které se týkaly promítaného filmu. Jednotlivé vagóny byly zařízeny tak, aby nám pravdivě ukázaly, jak žije mládež pod vlivem drog. Procházeli jsme například drogovým doupětem, výslechovou místností nebo vězením.

Byl to silný zážitek, který byl pro nás určitě poučný a užitečný.

Anna Václavíková, 8. třída

Sázení lípy k oslavě stého výročí republiky

V pátek 26.10. se také naše škola připojila k celorepublikovým oslavám stého výročí vzniku československé republiky. Žáci a učitelé základní i mateřské školy se sešli na školním pozemku za účasti několika zastupitelů městyse Čestice a také za účasti občanů, aby zasadili památnou lípu. Slavnostní setkání doprovodil zpěvem sbor základní školy pod vedením paní učitelky Ireny Hartlové, historií „osmičkových“ let naší republiky nás provedla paní učitelka Barbora Tomanová, paní ředitelka Martina Kalová vzpomněla narození našich bývalých i současných zaměstnanců v „osmičkových“ letech a pan starosta Milan Žejdl nám připomněl historii citáty z čestické kroniky. Žák 9.třídy Jiří Šejna nám přečetl několik slov o našem národním stromě – lípě a za zpěvu písně „Chválím tě, země má“ byla pak lípa zasazena společnými silami dětí i dospělých. Na závěr zazněla píseň Ach synku, synku – jedna z oblíbených písní našeho prvního prezidenta – a slavnost zakončila česko-slovenská hymna.

Třídní schůzky a setkání Sdružení rodičů

Ve čtvrtek 15. 11. 2018 se od 15:15 konají třídní schůzky v kmenových třídách a od 16:30 všechny zveme na setkání Sdružení rodičů.

ČESTICKÝ BRAMBOR - 2018, vyhodnocení výtvarné soutěže

Kolektivní práce
I. kategorie1. místo - ...

Čestický brambor - 2018, vyhodnocení literární soutěže

Próza
I. kategoriemísto – Klára Křížová, 3. ...

Čestický brambor - výtvarné práce

Čestický brambor - 24. ročník literárně-výtvarné soutěže

více fotek ve fotogalerii -  odkaz je foto

více fotek ve fotogalerii - odkaz je foto

   Ve čtvrtek 22. 11.  se konalo již 24. slavnostní vyhlášení literárně – výtvarné soutěže Čestický brambor. Letošního ročníku s tématem "Tvář Země" se zúčastnilo celkem 14 škol ze Strakonicka, Prachaticka a Blatenska. Zástupci ZŠ Cehnice a ZŠ Střelské Hoštice se bohužel nedostavili, ale i tak byla účast hojná a atmosféra v sále rušná a plná očekávání. Velmi rádi jsme v sále přivítali také vzácné hosty, jimiž byli: pan starosta Čestic Milan Žejdl, ředitelky naší školy ve výslužbě - paní Helena Petrová a paní Marie Radová, pan Ing. Ivo Kraml za Sdružení pro obnovu Dobrše s maminkou paní Jarmilou Kramlovou - bývalou učitelkou naší školy, Ing. Zdeňka Šašková, bývalá starostka obce Dřešín, pan Miloš Vnuk – přítel našeho školního sboru z Maďarska, pan spisovatel, autor hororových komiksů a učitel Ondřej Frencl z Volyně a také pan výtvarník Valentin Horba z Drhovle.

   Letošní ročník byl bohatý na překrásná výtvarná díla, poutavou poezii, prózu ale i drama, což dokazuje i velký počet oceněných žáků (viz výsledky níže). Vyhodnocení nebylo jednoduché. Komise ve složení Eva Žejdlová, Anna Uhlířová, Marcela Ouředníková a Alena Vlková shlédla a ohodnotila 191 výtvarných prací. O dvacet prací více než vloni - 89 literárních prací přečetla hodnotící komise ve složení Martina Kalová, Barbora Tomanová, Jitka Bártíková a Anna Uhlířová.

      Během příjemného kulturního dopoledne mohli zástupci ze ZŠ Vacova, Strakonic -Dukelská, Povážská, F. L. Čelakovského, Radomyšle, Katovic, Čestic, Gymnázia Strakonice, Domova Petra Mačkov, Dětského domova Volyně, ZUŠ Blatná a ZUŠ Březnice a také naši hosté shlédnout program plný krásných písní v podání sborů Sforzato a Fortissimo z naší základní školy, tanečních vystoupení country kroužku a instrumentálních skladeb žáků Hudební školy Radešov.

   Věřím, že si všichni zúčastnění užili příjemné dopoledne, za které patří poděkování mimo jiné našim dvěma skvělým moderátorkám Lucii Kulířové a Monice Švecové a obrovský dík také paní učitelce Mgr. Anně Uhlířové za úsilí vynaložené při organizaci a přípravách této tradiční školní akce.

Snad bude příští jubilejní 25. ročník alespoň tak úspěšný jako ten letošní.

 

Vánoční dílny a koncert sborů

stranka-fotogalerie-32stranka-fotogalerie-32

Ve čtvrtek 20.12. se naše škola proměnila ve výtvarnou dílnu, kde děti tvořily krásné výrobky s vánoční tématikou. Pod vedením našich učitelů a s pomocí žáků 9. třídy dětem pod rukama vznikaly překrásné výtvory: svícny, ozdoby na vánoční stromeček, věnce, drátkované ozdoby, různorodé dekorace ve formě andílků, vánočních stromečků a spoustu dalších. Po dokončení výtvorů a úklidu tříd jsme si zpříjemnili den několika krásnými písněmi, které nám přijel zazpívat dětský sbor ze ZŠ Štěkeň a velice rádi jsme opět slyšeli i písně našeho školního sboru pod vedením paní učitelky Ireny Hartlové. Věřím, že děti si kreativní předvánoční den užily a jejich výrobky udělají radost nejen rodičům. Více fotek ve fotogalerii.

Rozdávání výpisu z pololetního vysvědčení

1. třída 2. třída 4. třída 5. třída

Recitační soutěž - školní kolo

Pan Křešnička by měl radost…

Pan Křešnička by měl radost z toho, kolik mladých recitátorů se našlo na Základní škole v Česticích. Mohu s klidem říct, že jsem hrdý na všechny recitátory od nejmladších až po nejstarší. Většinou bylo pravidlem, že nejmladší byli tichouncí a nesrozumitelní, avšak letos výkonem udivovali všichni.

Dříve jsem chtěl mít některé už za sebou, ale letos ne, letos jsem si každého vychutnával a říkal, že to i na svůj věk dávají.

U některých byla vidět tréma, ale já jim to vůbec nevyčítám, protože já též recitoval a kdyby mě minutu před vystoupením dali na lékařský přístroj, tak by se milý přístroj upípal.
U deváťáků byl úspěch skoro pravidlem a doprovodem básně. Bohužel někteří se těm méně úspěšným smáli a přitom sami nevystoupili na jeviště. Ale já bych právě tyto posměváčky nechal předstoupit, ať ukážou, co umí, a to by se najednou přestali smát.

Recitační soutěž byla i přes tyto individua korunována úspěchem, a tak bych chtěl naši mládež pochválit a říci: ,,Jen tak dál! Ať z nás má pan Křešnička radost!´´

žák 6. třídy Matouš Jakeš

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Výsledky školního kola, které proběhlo 13.2.2019
I. kategorie
1. místo - Adéla Březinová, Martin Rod
2. místo - Šárka Václavíková
3. místo - Jan Hartl

II. kategorie
1. místo - Zuzana Székelyová, Václav Mikeš
2. místo - Adam Kilián, Jan Vilánek
3. místo - Kristina Bártíková, Zdeňka Bouzková

III. kategorie
1. místo - Janek Zábranský, Matouš Jakeš
2. místo - Matěj Václavík

IV. kategorie
1. místo – Lucie Kulířová, Monika Švecová
2. místo - Anna Václavíková
3. místo - Aneta Valentová

Žáci, kteří obsadili 1. místo, se zúčastní okresního kola ve Strakonicích I. a II. kategorie - 6.3. 2019 III. a IV. kategorie - 8.3. 2019

EDU bus

V úterý 19. 2. 2019 se v naší škole zastavil EDU bus - pojízdná laboratoř. Žáci 5. třídy se zúčastnili programu „ Roboti z autobusu“ a žáci 7. třídy programu „ Když je led suchý“.

Masopust v režii čestické školky

V pátek nás ve škole přisly rozveselit a rozezpívat překrásné masopustní masky, které si oblékly nejen děti a učitelky z naší mateřské školy ale i mnozí rodiče, prarodiče, dokonce i náš pán školník. Tato milá vesnická tradice nám příjemně naladila páteční dopoledne. Více fotek naleznete ve fotogalerii tříd naší MŠ a také u článku níže (klikněte na odkaz). Více

Okresní kolo recitační soutěže

Okresní kolo recitační soutěžeVe středu 6.3. a v pátek 8.3. se vybraní žáci naší školy zúčastnili okresního kola recitační soutěže, které se konalo ve Strakonicích. Gratulujeme dvěma starším žákyním, které si odnesly ocenění v rámci IV. kategorie a ostatním zúčastněným patří bezpochyby pochvala za odvahu a úsilí s přípravou. Věříme že si všichni odnesli alespoň zkušenost do života.

Lyžařský kurs

Lyžařský kurs naší školy .
Také tento školní rok jsme uspořádali lyžařský kurs pro naše žáky. Konal se ve dnech 18.- 22.3. v lyžařském areálu Kramolín na Lipně. Tento areál poskytuje podstatně lepší podmínky, lyžařské i ubytovací, než je tomu na Zadově, kam jsme jezdili na kurzy v minulých letech. Lipno naše očekávání splnilo, poskytuje opravdu velmi dobré zázemí pro lyžování . Sjezdovky byly i vzhledem k dost pokročilému datu v kalendáři v dobrém stavu, proto se našim sedmákům a osmákům dobře lyžovalo a každým dnem jsme u nich zaznamenávali pokroky v jejich lyžařských dovednostech. Povinnou půldenní přestávku v lyžování jsme využili k pěšímu výletu na lipenskou přehradu a na výstup na vyhlídku Čertovo kopyto, odkud je hezký pohled na celou přehradní plochu.
Pro lyžování, areál, který je co do vybavenosti jedničkou Jihočeského kraje, poskytuje i další možnosti sportovního a kulturního vyžití. My jsme je využili a navštívili také plavecký bazén.
Žáci rovněž se zájmem vyslechli zajímavou přednášku člena horské služby, který se s nimi podělil o své bohaté zkušenosti a odpověděl na množství dotazů.
Dobré pohodě přispělo pěkné počasí po celou dobu našeho pobytu.
Z Lipna jsme odjížděli s dobrým pocitem smysluplně prožitých a sportem naplněných dnů. Chtěl bych velmi poděkovat rodičům všech žáků, kteří se kursu zúčastnili, že svým dětem účast, na této po-měrně finančně nákladné akci, umožnili. Doufejme, že rozvinula zájem o tento krásný sport a o sport vůbec.
L.Zdeněk

Školení CO

Školení CO
V pátek 29.3.2019 v naší škole proběhlo školení v civilní obraně. Žáci 9. třídy ve spolupráci s paní učitelkou Maňhalovou poučili žáky všech tříd, jak se zachovat v situacích ohrožujících život a majetek velké skupiny lidí (povodně, požáry, chemické havárie, jaderné havárie, terorismus). Děti si vyzkoušely improvizovaný ochranný oděv, připomněly si, co sbalit do evakuačního zavazadla, zopakovali si telefonní čísla pro nouzové situace a další užitečné informace. Příští rok si toto školení zopakujeme pod vedením žáků z letošní 8. třídy.

Naši budoucí prvňáčci u zápisu

Dne 12. 4. proběhl v naší škole zápis do 1. třídy. Předškoláci přišli vyzkoušet své znalosti a dovednosti v doprovodu svých rodičů a někdy také sourozenců. Někteří se dokonce pochlubili krásnými aktovkami, které již čekají až budou naplněny učebnicemi a sešity. Třídní učitelka budoucích prvňáčků Mgr. Marcela Ouředníková se také osobně seznámila s některými ze svých budoucích žáčků a už se na všechny v září těší.

Školní kolo pěvecké soutěže

   V úterý 2. dubna 2019 proběhla na naší škole pěvecká soutěž, při které předvedli svá pěvecká vystoupení výherci jednotlivých třídních kol. V porotě jsme přivítali naši bývalou žačku, studentku SPŠ v Prachaticích, Zuzanu Novotnou. Společně se Zuzkou přijeli pěvecké výkony ohodnotit také tři muzikanti z folk-rockové kapely RightNow– Ondřej Veselka, Lukáš Jirsa a Václav Zach, se kterými měl náš pěvecký sbor Fortissimo tu čest nazpívat a natočit v nahrávacím studiu píseň s názvem ,,Jediná´´.   

   Celou soutěž jsme zahájili společným rozezpíváním a pěveckým představením s kapelou RightNow, kde jsme představili píseň ,,Jediná´´. Následovaly sólové pěvecké výkony, vyslechli jsme také jedno duo a tři tria. Všichni se velice snažili, nervozita byla veliká a jak to dopadlo?

   0. katergorie
            1. místo Antoním Vilánek
                         Šárka Václavíková
            2. místo Johana Dlauhoweská
                          Jan Hartl
            3. místo Vít Kratochvíl
                         Václav Raba
                          Jan Česánek

I. – III. kategorie
 1. místo Jenda Vilánek – sólo, postup do Strakonic
              Natálie Brožovská – sólo
          Trio – Jenda Vilánek, Kristina Bártíková, Adéla Makovcová – postup do Strakonic
          Trio – Anežka Hartlová, Veronika Novotná, Natálie Strnadová – postup do Strakonic
          Trio – Veronika Novotná, Natálie Strnadová, Aneta Valentová – postup do Strakonic
  2. místo Adam Kilián a Petr Jáchym
  3. místo Duo- Barbora Zdeňková a Jitka Pelešková

   Na závěr nám zahrála a zazpívala kapela RightNow dvě písně, společně jsme si ještě jednou připomenuli oblíbený singl s názvem ,,Jediná´´, tentokrát už zpívala celá škola, kluci rozdali autogramy a zúčastnili se také zkoušky se školním pěveckým sborem.

   Ve čtvrtek 11. dubna 2019 proběhlo v DDM ve Strakonicích okresní kolo pěvecké soutěže. Naše trio ve složení Anežka Hartlová, Veronika Novotná a Natálie Strnadová získalo zlaté pásmo a postoupilo do krajského kola, které proběhne 16. května v DDM ve Strakonicích. Ostatní výkony byly ohodnoceny velkým potleskem, zvláště pak vystoupení pěveckého tria- Jenda Vilánek, Kristinka Bártíková a Adélka Makovcová.

   Děkuji všem za velmi pěkná pěvecká vystoupení, přeji úspěch v krajském kole našemu pěveckému triu a doufám, že se společně prozpíváme do konce školního roku a za rok si to zase zopakujeme.

Mgr. Irena Hartlová

odkaz - foto

Jednodenní zájezd do Vídně

Jednodenní zájezd do Vídně

        Základní škola a Mateřská škola Čestice a Základní škola Volyně spolu s cestovní kanceláří Ciao pořádaly poznávací zájezd do Vídně. Zájezdu 16.4. se zúčastnili žáci z 8. a 9. třídy.

       Prohlídku Vídně jsme zahájili návštěvou vyhlídkové věže Donauturm vysoké 252 metry. Odtud byl nádherný výhled na celou Vídeň, což byl pro žáky největší zážitek. Pak následovala okružní jízda městem. Zastavili jsme se u jednoho z nejznámějších děl architekta Friedensreicha Hundertwassera, abychom obdivovali jeho barevnou stavbu zvenku i uvnitř. Dále jsme viděli Kärntner Strasse, přírodovědné muzeum, slavnou vídeňskou operu, bulvár Wiener Ring, budovu parlamentu a vídeňskou radnici.

      Pěšky jsme došli k chrámu Sv. Štěpána, kde jsme měli v centru osobní volno, abychom mohli ochutnat vyhlášenou zmrzlinu u Zanoniho nebo proslulý dort Sacher. Celý program jsme završili radovánkami ve vídeňském zábavním parku Prater. Obdivovali jsme velké množství adrenalinových atrakcí. Některé z nich si i žáci vyzkoušeli.

      Výlet do Vídně se nám vydařil a dobrý pocit byl ještě umocněn nádherným počasím.

                                                                                        Mgr. Anna Uhlířová

 

foto

Projektový den ve Volyni

Projektový den ve VolyniVe středu 22. 5. 2019 absolvovala 8. třída v aktivitě Učíme se navzájem, projektu iKAP Jč kraje I – Pedagog 21. století, projektový den na SŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Volyně. Náplní projektového dne byly aktivity zaměřené na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, které pro žáky společně připravili pedagogové obou škol.

   Žáci nejdříve spolupracovali ve skupinách se žáky ze střední školy na pracovním listu, který se věnoval hlavnímu tématu, a to byly Věnečky. Následně se žáci přemístili do výrobny, kde sami zkoušeli z odpalovaného těsta udělat tvar kolečka. Zjistili, že to vůbec není jednoduché, ale paní mistrové žákům poradili různé vychytávky. Nakonec žáci plnili věnečky základním žloutkovým krémem. Odměnu dostali v podobě vlastně vyrobeného věnečku.

foto

Krajské kolo soutěže POKOS

Krajské kolo soutěže POKOS

V pátek 24. 5. 2019 se 6 žáků z naší školy zúčastnilo branného závodu v rámci projektu POKOS (Příprava občanů k obraně státu) a Dne armády ČR na Výstavišti v Českých Budějovicích. Naše družstvo, ve složení Anna Václavíková, Adéla Randáková, Iveta Vávrová, Tereza Hradecká, Radek Nikodem a Lukáš Grabmüller, soutěžilo v sedmnácti různých disciplínách (hod granátem, kliky, sedy-lehy, dřepy, jízda na raftu, střelba ze vzduchovky, určování světových stran, odhad vzdálenosti, práce s mapou a buzolou, první pomoc atd.). Po náročné soutěži čekal na soutěžící vojenský guláš. Výsledky byly velmi vyrovnané. Se ziskem 295 bodů obsadilo naše družstvo krásné 5. místo ze 17 zúčastněných družstev z celého kraje. Na 3. místo nám chybělo 1,5 bodu, ale určitě neztrácíme naději na příští rok. Děkuji všem účastníkům za vzornou reprezentaci naší školy.

 

Mgr. Lucie Suchá

foto

Edugard - Jindřichův Hradec

Ve čtvrtek 23. května jsme jeli autobusem společně s 5. třídou do EKO zahrady v Jindřichově Hradci. Bylo to za odměnu v soutěži, v níž jsme se získali 2. místo.

Když jsme dorazili do zahrady, rozdělili jsme se do čtyř skupin. Jedna skupina sázela do květníčků trvalky, které jsme si mohli odnést domů. Druhá poznávala na zahradě květiny, třetí vyráběla vlastní bylinkové pomazánky a limonádu. Čtvrtá skupina navrhovala plánek vlastní zahrady. Pátá třída mezitím odešla do města s úkolem poznávat různé druhy stromů podle listů. Poté si obě třídy úkoly vyměnily.

Při prohlídce města jsme také navštívili zpívající fontánu, což byl pro nás velký zážitek. Po návratu do zahrady jsme si vzájemně zkontrolovali úkoly a ochutnávali naše pomazánky a limonády. Mohli jsme si ještě nakoupit sazeničky bylin a květin. Rozloučili jsme se, poděkovali organizátorům akce a spokojeně odjeli domů.

Anna Václavíková, 8. třída


Ve čtvrtek 23. 5. 2019 jsme navštívili Jindřichův Hradec. Když jsme dorazili na místo, šli jsme do zahradnictví, kde se nás ujal pán a rozdělil nám úkoly. Jako první nám pán dal papír s nápisy stromů a hledali jsme po náměstí a v parku listy stromů, které jsme pak nalepili k danému názvu. Ve městě, když jsme našli určité listy, tak jsme měli krátký rozchod a zašli jsme se podívat na vodní fontánu a na věž.

Poté jsme šli do areálu zahradnictví a rozdělili jsme se do 3 skupin po pěti. 1. skupina byla u paní architektky, 2. skupina zkoumala, jak se rozmnožují květiny a 3. skupina dělala pomazánku z bylinek. Všichni jsme se všude vystřídali. U paní architektky jsme si vzali papír a plánovali jsme si zahradu snů. Paní architektka nám vysvětlila nějaké podrobnosti. Pak jsme všichni dostali další papír a hledali jsme tentokrát květiny po celém zahradnictví.

Kytičky, co jsme si zasadili, jsme si odvezli domů. Byl to krásný výlet s úžasným programem.

Nela Dojčarová, 5. třída

Edugard - Tulln

V květnu jsme s našimi deváťáky a některými sedmáky vyrazili do rakouského Tullnu. Výlet do Tullnu jsme vyhráli v rámci projektu Edugard.

Projekt Edugard se zaměřuje na využití školních zahrad ve výuce a tomu odpovídal i náš program v Rakousku. V Tullnu jsme měli možnost nejen vidět více než 65 vzorových zahrad, vystoupat na rozhlednu, zařádit si na dětském hřišti, ale hlavně jsme si mnohé vyzkoušeli a leccos se dozvěděli.

Dopolední program byl vzdělávací. Žáci zkoumali život v jezírku, zjišťovali, jací zde žijí živočichové, pokoušeli se určit jejich název apod.

Odpoledne bylo tvořivé. Opět jsme byli v přírodě a vyráběli např. „hotel pro včely samotářky“, obrazy z květů, ozdoby z travin.

Během celého dne měli žáci k dispozici ovocné a zeleninové svačinky. V poledne jsme se výborně naobědvali v místní restauraci. Za výbornou organizaci celého dne děkujeme paní Fulínové (Přírodní zahrada z.s., Jindřichův Hradec).

Myslím, že jsme si zájezd všichni užili a bude pro nás inspirací k dalšímu využití naší školní zahrady ve výuce.

Pozvánka na Zahradní slavnost

Pozvánka na Zahradní slavnost

Dětský den

V pondělí 3. 6. 2019 proběhl na naší základní škole Dětský den. Dětského dnu se zúčastnili všichni žáci. Osmáci a deváťáci si připravili pro ostatní stanoviště s různými úkoly. Když žáci splnili všechny stanoviště, dostali indicii k nalezení pokladu.

Víkend otevřených zahrad 2019 - Zahradní slavnost

Průvodcem parkem, o.s. ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s. a Národním památkovým ústavem opět připravili již X. ročník Víkendu otevřených zahrad ve dnech 8.-9.6.2019.

Svátek otevírání zahrad veřejnosti vznikl v roce 1998 ve Velké Británii (Open Garden & Squares Weekend) a probíhá vždy během druhého červnového víkendu. V České republice se pod záštitou Národního památkového ústavu během prvního ročníku v roce 2010 otevřely 3 zahrady a jejich počet postupně vzrůstá.

Víkend otevřených zahrad otevírá běžně nepřístupné zahrady a těm ostatním dává novou dimenzi poznání a netradičních zážitků. Projekt nabírá na ohlasu a tradici v celé Evropě a stává se jedním z hlavních šiřitelů osvěty o klenotech zahradního umění. V České republice se do Víkendu otevřených zahrad zapojují jak běžně nepřístupné zahrady, tak i parky a veřejná prostranství, které se v průběhu dvou dní snažíme veřejnosti představit jiným způsobem. Obvyklou formou jsou komentované prohlídky doplněné dalším kulturním programem.

Co je cílem akce?
Chceme zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech, představit jednotlivé objekty s jejich příběhy a tajemstvím a přinést lidem zážitek z poznání.

V letošním školním roce jsme se opět zapojili do této celorepublikové akce, naši zahradu jsme otevřeli pro veřejnost v pátek 7. června. Kromě volné prohlídky školní zahrady byl pro hosty připraven doprovodný program z činnosti našich kroužků a tříd a různé druhy občerstvení - občerstvit se u ohně při opékání špekáčků nebo okusit sladké i slané dobroty a přírodní nápoje.

Branný den

Ve středu 16.června se na naší škole uskutečnil tradiční Branný den, který je vyvrcholením celoroční branné činnosti. V rámci dopoledne proběhly dvě soutěže – Mladý záchranář – Dokaž, že umíš a branný závod v rámci POKOS (příprava obyvatelstva k obraně státu). Některá stanoviště nám připravili členové HZS Strakonice, ostatní zajišťovali pracovníci školy a žáci 9.třídy, kteří se na branné přípravě podílejí i vedením přednášek o CO a první pomoci. Žáci se na stanovištích setkávali s nejrůznějšími úkoly – střelbou ze vzduchovky, hodem granátem, první pomocí, prací se džberovkou, hasicími přístroji, přivoláním záchrany, rozděláním ohně, testy fyzické zdatnosti, topografií, luštěním šifer a hlavolamů a mnoha dalšími. Soutěžilo se ve třech kategoriích : 1.- 2.třída, 3.- 5.třída a 6.- 8.třída a nejlepší 5-6členná družstva získala drobné odměny a nanukové dorty.

Rozloučení s deváťáky

V pátek 21. 6. 2019 byl poslední den školního roku 2018-2019. S dojetím jsme se rozloučili s letošní devátou třídou. Našich 12 absolventů převzalo od pana starosty Milana Žejdla poslední vysvědčení, od paní ředitelka naší základní školy jim popřála štěstí v budoucím životě a nakonec obdrželi upomínkové předměty od třídní učitelky Marie Linhartové, která je měla od 4. třídy. Následovala dojemná píseň na rozloučenou a také prezentace žáků deváté třídy.

Žáci ostatních tříd se odebrali do svých tříd, kde od třídních učitelů obdrželi vysvědčení také oni. S devátou třídou jsme se rozloučili tradičním špalírem.

Skutečně zdravá škola

Skutečně zdravá škola

Naše škola se zapojila do programu Skutečně zdravá škola.

Skutečně zdravá škola je komplexní program kvalitního školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu.

Program Skutečně zdravá škola také naplňuje mnohé ze 17 Cílů udržitelného rozvoje, podívejte se které a jak.

Základní škola a Mateřská škola Čestice, okres Strakonice, Čestice 148, příspěvková organizace

Created by © 2017 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy